logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
7502   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
6050   Wniosek o wydanie karty parkingowej OBOWI膭ZUJ膭CY OD 3 CZERWCA 2015 R.
5686   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
5583   KWESTIONARIUSZ do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
4028   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia
3758   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
3205   Og艂oszenie o naborze Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego 2019
3073   O艣wiadczenie
3033   AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
3032   WNIOSEK o dofinansowanie/sfinansowanie zakupu urz膮dze艅 lub wykonania us艂ug z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu si臋
2820   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
2678   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny
2678   Wa偶na informacja dla os贸b niepe艂nosprawnych
2503   WNIOSKI DO POBRANIA - AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
2458   Wniosek o wydanie karty parkingowej
2411   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
2357   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
2252   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
2035   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego - Informacje og贸lne
2000   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1968   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
1857   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013 obowi膮zuj膮ca od dnia 2 pa藕dziernika 2006r.
1830   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b przed 16 rokiem 偶ycia
1819   Statut Powiatowego Centrum obowi膮zuj膮cy od dnia 21 czerwca 2006r.
1817   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1785   Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie艅
1758   Mieszkania chronione w Katarzynowie
1678   WOJEW脫DZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH
1663   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1645  
1625   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1582   Stanowisko ksi臋gowego
1521   ZA艁膭CZNIK DO ZARZ膭DZENIA Nr 4/2011
1515  
1511   Dane teleadresowe RDD
1510   Elektroniczna Platforma Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP)
1504   Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1482   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU US艁UGI
1479   Stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1466   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1457   POMOC ZE 艢RODK脫W PFRON 2013
1448   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1445   PROGRAM "AKTYWNY SAMORZ膭D" 2013 R.
1412   ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03 stycznia 2014r.
1402   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko cz艂onka Powiatowej Spo艂ecznej Rady ds Os贸b Niepe艂nosprawnych
1402   Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zada艅 publicznych obejmuj膮cych zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej w latach 2014
1399   PFRON - ZADANIA I PODZIA艁 艢RODK脫W 2013 R.
1394   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
1376   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1376   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 5 czerwca 2008r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1376   KWESTIONARIUSZ (do oceny zaocznej) do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
1368   Nab贸r na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1367   AKTYWNY SAMORZ膭D 2013 R
1363   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1356   Mieszkania chronione - charakterystyka
1353   PIK - charakterystyka
1333   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013
1331   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
1318   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
1315   Zarz膮dzenie Nr 40/2007 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie powo艂ania Powiatowej Spo艂ecznej Rady do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych na II kadencj臋
1314   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
1309   Wz贸r oferty podmiotu uprawnionego
1308   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1303   Zarz膮dzenie Nr 3/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w plac贸wce - wychowawczej na terenie Powiatu
1303   Uchwa艂a Nr 344/XXXIII/2008 Rady Powiatu
1303   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 20 czerwca 2007r.
1303   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2011
1302   Rehabilitacja spo艂eczna os贸b niepe艂nosprawnych
1298   Pomoc spo艂eczna
1294   Za艂膮cznik do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
1285   Mieszkania chronione - dane teleadresowe
1272   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi 6.05.2013
1271   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2014, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej.
1267   Zarz膮dzenie Nr 4/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r.
1265   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
1264   Informacje dotycz膮ce przetargu s膮 tak偶e zawarte na stronie http://lodz.pcpr.pl/
1263   UCHWA艁A 404/2008
1251   Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1251   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1247   Og艂oszenie konkursu na organizacj臋 domu pomocy spo艂ecznej
1239   Uchwa艂a Nr XLVII/579/2009
1226   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 21 czerwca 2007r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1225   Statut Rodzinnego Domu Dziecka
1198   Informacja dla samorz膮d贸w gmin z terenu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1196   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu Kosmetycznego
1196   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
1192   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
1172   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2015
1171   Wyb贸r najkorzystniejszej oferty 4.09.2013
1171   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
1170   og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi 9.09.2013
1166   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1165   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu podstaw rachunkowo艣ci dla kandydat贸w na ksi臋gowego
1163   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA 14.08.2013
1162   Wz贸r sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
1161   UNIEWA呕NIENIE PRZETARGU z dnia 17 maja 2013 r.
1158   Regulamin organizacyjny RDD w Bukowcu
1158   projekt umowy 14.08.2013
1156   Wz贸r umowy o realizacj臋 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
1153   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
1138   UWAGA: MODYFIKACJA OG艁OSZENIA i SIWZ W ZA艁膭CZNIKACH ZMIANA TERMINU SK艁ADANIA OFERT NA 29.08.2013 r. GODZ: 10:00
1133   Uchwa艂a Nr 339/2007 Zarz膮du Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 12 grudnia 2007r.
1133   ZMIANA ADRESU
1132   Informacja w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
1129   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
1129   ZASADY PRZYST膭PIENIA DLA BENEFICJENTA 2015
1119   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
1114   UCHWA艁A 606/2008
1112   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
1109   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
1106   Punkt Interwencji Kryzysowej
1103   24 grudnia 2013 r.
1091   Zapytanie dotycz膮ce przetargu
1078   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
1060   Punkt Interwencji Kryzysowej
1053   Program Wyr贸wnywania R贸偶nic Mi臋dzy Regionami II 2014
1050   Terminy przyjmowania wniosk贸w 2014 r.
1042   PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
1025   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora 2019
1022   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
1004   UCHWA艁A NR 136/2015
999   Rozstrzygni臋cie ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego
989   Nab贸r na stanowisko ksi臋gowego 2016 r.
989   Zarz膮dzenie nr 52/2015 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dn. 31.08.2015 r.
975   WNIOSKI DO POBRANIA 2017
970   Wa偶na informacja
966   JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwent贸w niepe艂nosprawnych" w 2015 roku.
930   Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia
929   Karta parkingowa dla osoby niepe艂nosprawnej
919   Dane teleadresowe
915   Partnerzy Karta Du偶ej Rodziny
910   wystawianie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej.
903   Rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz plac贸wek zapewniaj膮cych miejsca noclegowe w wojew贸dztwie 艂贸dzkim w roku 2015
898   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
896   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2016
884   Wa偶na informacja dotycz膮ca godzin pracy w dniu 24 grudnia 2014 r.
881   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2015, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej
868   Zasady sk艂adania wniosk贸w
846   Us艂ugi spo艂eczne psychologiczne, terapeutyczne i defektologiczne na rzecz otoczenia i os贸b zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym - zadanie 3
835   24 grudnia 2013 r.
824   Zasady realizacji zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim w roku 2016
824   Informacja o udzieleniu zam贸wienia w zakresie cz臋艣ci (zadania) 1 i cz臋艣ci (zadania) 3
816   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 3/RPOW艁/PCPR/2018
813   Kompetencje i zadania Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
811   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 2/RPOW艁/PCPR/2018
811   Program AKTYWNY SAMORZ膭D 2016 rok
798   Informacja z otwarcia ofert - projekt "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
798   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze inspektora 2018
786   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia wersja - do wype艂niania (kod: 02-P)
776   Wniosek o wydanie za艣wiadczenie - do druku (kod: 02-P)
763   Informacja z otwarcia ofert - "Si艂a Dziecka - Stabilna Rodzina" zad. 3
762   Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019
759   AKTYWNY SAMORZ膭D 2019
759   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
757   KOMUNIKAT Aktywny Samorz膮d 2017
746   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
746   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 4/RPOW艁/PCPR/2018
743   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zadania 3
737   KWESTIONARIUSZ (do oceny zaocznej) s艂u偶膮cy do sporz膮dzenia oceny psychologicznej i/lub socjalno- spo艂ecznej dziecka
736   Nab贸r na wolne stanowiska urz臋dnicze inspektora 2018
725   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina" zadanie 3
723   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zada艅 1, 2 i 4
708   Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania w zakresie zadania nr 3
702  
702   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
695   Informacje og贸lne
694   Tryb wydawania karty parkingowej
686   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
685   Informacja o wynikach naboru
678   Zapytanie w celu rozpoznania cenowego warto艣ci zam贸wienia procedura wyboru wykonawcy
665   Us艂ugi informatyczne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib膮 w 艁odzi
662   Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
654   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
649  
648   Sprawozdanie finansowe 2018
643   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych us艂ugi t艂umacza j臋zyka migowego lub t艂umacza - przewodnika
642   Nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze - g艂贸wny ksi臋gowy 2017 r.
640   Informacja o wynikach naboru na Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
637   Informacja o wynikach naboru
636   Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
634   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
622   zapytanie ofertowe Nr 2/RPOW艁/PCPR/2019
621   Pracownicy ZON
621   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2017r
619   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
618   Komunikat (Aktywny Samorz膮d - Modu艂 I)
611   Wa偶ne
604   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W
600   16 czerwca 2017 r.
594   OG艁OSZENIE
592   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora
591   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
585   dot. naboru na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
584   Dane teleadresowe Punktu Interwencji Kryzysowej
582   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE艁NOSPRAWNO艢CI
579   Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
574   14 sierpnia 2017 r.
573   Informacja o wynikach naboru
572   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019 - INSPEKTOR
569   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
567   Godziny Funkcjonowania Punktu Interwencji
567   INFORMACJA DLA MIESZKA艃C脫W POWIATU 艁ODZKIEGO WSCHODNIEGO
563   zapytanie ofertowe Nr 5/RPOW艁/PCPR/2019
560   Charakterystyka i dane teleadresowe
559   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
559   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektor w zespole finansowo-ksi臋gowym
556   Charakterystyka i dane teleadresowe
555   WYNIKI NABORU na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
552   Program DOBRY START
550   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
550   ePUAP
550   ZAPYTANIE OFERTOWE - Utwardzenie terenu/altany CU艢 "WISIENKA - C.D"
549   Przewodnicz膮cy Zespo艂u do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci
547   Karta parkingowa dla plac贸wek
546   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2018 r. UCHWA艁A NR XLVIII/573/2018
544   Dane teleadresowe
540   Ochrona danych osobowych
539   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
537   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej
534   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze
532   Aktywny Samorz膮d 2017
526   Przetarg nieograniczony na transport uczestnik贸w do Dziennego Domu Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
525   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
520   Charakterystka i dante teleadresowe
512   Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u
508   Og艂oszenie dotycz膮ce zakupu i monta偶u mebli do Dziennego Domu Pomocy.
507   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe
506   Punkt Interwencji Kryzysowej - charakterystyka, dane oraz godziny funkcjonowania
504   Pzetwarzanie danych osobowych (RODO)
503   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
495   ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup laptop贸w i urz膮dze艅 wielofunkcyjnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zast臋pczej w okresie epidemii COVID-19"
488   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 2019
486   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
481   Charakterystyka i dane teleadresowe
478   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
478   Domy Pomocy Spo艂ecznej
471   ZAPYTANIE OFERTOWE - Utwardzenie terenu/altany CU艢 "WISIENKA - C.D"
470   Zapytanie ofertowe na wyb贸r psychologa
469   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
466   Og艂oszenie wyboru partnera dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
465   ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie dy偶uru psychologa dla Uczestnik贸w/czek projektu CU艢 w Dziennym Domu Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
465   Charakterystyka i dane teleadresowe
453   Komunikat
443   Klauzula informacyjna
442   ca艂odobowa, bezp艂atna infolinia
435   2 maja 2017 r.
425   Przetarg nieograniczony na "Przew贸z Uczestnik贸w Dziennego Domu Pomocy w ramach Projektu pn. Centrum Us艂ug 艢rodowiskowych "WISIENKA-C.D"
421   dot. 16.08.2019 r.
419   ZAPYTANIE OFERTOWE - na wy艂onienie psychoterapeuty oraz psychiatry dzieci臋cego dla Uczestnik贸w/ek projektu CU艢 "WISIENKA - C.D"
415   Komunikat
411   Og艂oszenie o zam贸wieniu publiznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
409   UWAGA!
403   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
400   UWAGA!
391   ZAPYTANIE OFERTOWE - utwardzenie terenu/altany CU艢 "WISIENKA - C.D"
388   Sprawozdanie finansowe ROK 2019
386   Sprawozdanie finansowe ROK 2019
384   Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze
378   Domy Pomocy Spo艂ecznej
346   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe

 Liczba   Kategoria
38130   Wnioski do pobrania
33140   Komunikaty
30785   Zam贸wienia Publiczne
15780   Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
15198   Wnioski do pobrania
14947   PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne
14927   Dane teleadresowe
10090   Nab贸r kandydat贸w na wolne stanowiska urz臋dnicze
6470   Zasady wydawania kart parkingowych
6292   Dane teleadresowe
6122   Godziny pracy
6036   Struktura zatrudnienia
5817   Godziny pracy
5500   Zasady sk艂adania wniosk贸w
5200   Punkt Interwencji Kryzysowej
5030   Struktura zatrudnienia
4860   Domy Pomocy Spo艂ecznej
4547   Warsztat Terapii Zaj臋ciowej
4544   Komunikaty
4297   Zasady uzyskania legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
4148   Statut PCPR
3856   Regulamin organizacyjny
3622   Charakterystyka
3538   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
3439   Uchwa艂a o powa艂aniu PCPR
3339   Jednostki Organizacyjne
2917   Akty prawne
2834   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
2817   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
2597   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
2553   ePUAP
2337   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1522   艢wietlica Dworcowa
1365   Przetwarzanie danych osobowych
1062   Sprawozdania
898   Dzienny Dom Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
licznik odwiedzin: 940899