logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
6957   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
4195   KWESTIONARIUSZ do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
3921   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
3267   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
3154   Wniosek o wydanie karty parkingowej OBOWI膭ZUJ膭CY OD 3 CZERWCA 2015 R.
2734   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia
2482   AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
2383   O艣wiadczenie
2362   WNIOSEK o dofinansowanie/sfinansowanie zakupu urz膮dze艅 lub wykonania us艂ug z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu si臋
2237   Wa偶na informacja dla os贸b niepe艂nosprawnych
2103   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze
2075   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny
2049   Kwestionariusz s艂u偶膮cy do sporz膮dzenia oceny psychologicznej i/lub socjalno- spo艂ecznej dziecka
2040   Wniosek o wydanie karty parkingowej
1989   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
1938   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
1924   WNIOSKI DO POBRANIA - AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
1839   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1777   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
1750   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
1628   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1474   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013 obowi膮zuj膮ca od dnia 2 pa藕dziernika 2006r.
1467   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
1441   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
1439   Statut Powiatowego Centrum obowi膮zuj膮cy od dnia 21 czerwca 2006r.
1423   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego - Informacje og贸lne
1395   Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie艅
1368   Mieszkania chronione w Katarzynowie
1348   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1335   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze
1325   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1242  
1241   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1177   Stanowisko ksi臋gowego
1177   WOJEW脫DZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH
1148  
1124   KWESTIONARIUSZ do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
1107   POMOC ZE 艢RODK脫W PFRON 2013
1100   ZA艁膭CZNIK DO ZARZ膭DZENIA Nr 4/2011
1098   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b przed 16 rokiem 偶ycia
1094   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1087   Stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1076   PROGRAM "AKTYWNY SAMORZ膭D" 2013 R.
1073   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU US艁UGI
1065   Dane teleadresowe RDD
1035   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1013   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1011   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
998   Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zada艅 publicznych obejmuj膮cych zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej w latach 2014
998   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko cz艂onka Powiatowej Spo艂ecznej Rady ds Os贸b Niepe艂nosprawnych
996   Nab贸r na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
994   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 5 czerwca 2008r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
987   Mieszkania chronione - charakterystyka
986   PIK - charakterystyka
985   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
984   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
979   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2014, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej.
977   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013
977   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
972   UCHWA艁A 404/2008
970   PFRON - ZADANIA I PODZIA艁 艢RODK脫W 2013 R.
961   AKTYWNY SAMORZ膭D 2013 R
955   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
954   Dane teleadresowe DPS w Wi艣niowej G贸rze
951   Zarz膮dzenie Nr 40/2007 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie powo艂ania Powiatowej Spo艂ecznej Rady do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych na II kadencj臋
948   Wz贸r oferty podmiotu uprawnionego
947   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
946   ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03 stycznia 2014r.
940   Elektroniczna Platforma Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP)
938   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 20 czerwca 2007r.
935   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 21 czerwca 2007r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
935   Rehabilitacja spo艂eczna os贸b niepe艂nosprawnych
934   Uchwa艂a Nr 344/XXXIII/2008 Rady Powiatu
934   Zarz膮dzenie Nr 4/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r.
933   Uchwa艂a Nr XLVII/579/2009
930   Regulamin organizacyjny RDD w Bukowcu
927   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
925   Pomoc spo艂eczna
923   Zarz膮dzenie Nr 3/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w plac贸wce - wychowawczej na terenie Powiatu
921   Mieszkania chronione - dane teleadresowe
920   Statut Rodzinnego Domu Dziecka
919   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2011
917   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
904   Za艂膮cznik do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
903   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
899   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
893   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi 6.05.2013
883   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu Kosmetycznego
880   Informacje dotycz膮ce przetargu s膮 tak偶e zawarte na stronie http://lodz.pcpr.pl/
876   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
872   Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
868   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
862   Wz贸r umowy o realizacj臋 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
851   ZMIANA ADRESU
851   Wz贸r sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
849   Uchwa艂a Nr 339/2007 Zarz膮du Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 12 grudnia 2007r.
836   UCHWA艁A 606/2008
836   Og艂oszenie konkursu na organizacj臋 domu pomocy spo艂ecznej
831   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2015
821   Informacja dla samorz膮d贸w gmin z terenu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
797   og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi 9.09.2013
790   Punkt Interwencji Kryzysowej
788   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu podstaw rachunkowo艣ci dla kandydat贸w na ksi臋gowego
787   UNIEWA呕NIENIE PRZETARGU z dnia 17 maja 2013 r.
785   Wyb贸r najkorzystniejszej oferty 4.09.2013
779   PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
777   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA 14.08.2013
776   UWAGA: MODYFIKACJA OG艁OSZENIA i SIWZ W ZA艁膭CZNIKACH ZMIANA TERMINU SK艁ADANIA OFERT NA 29.08.2013 r. GODZ: 10:00
764   projekt umowy 14.08.2013
756   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
745   Punkt Interwencji Kryzysowej
742   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
732   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
732   24 grudnia 2013 r.
719   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
717   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
714   Zapytanie dotycz膮ce przetargu
713   Informacja w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
705   ZASADY PRZYST膭PIENIA DLA BENEFICJENTA 2015
695   Rozstrzygni臋cie ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego
692   Program Wyr贸wnywania R贸偶nic Mi臋dzy Regionami II 2014
683   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
672   Terminy przyjmowania wniosk贸w 2014 r.
644   JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwent贸w niepe艂nosprawnych" w 2015 roku.
635   24 grudnia 2013 r.
629   UCHWA艁A NR 136/2015
626   Wa偶na informacja dotycz膮ca godzin pracy w dniu 24 grudnia 2014 r.
611   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2015, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej
600   Zarz膮dzenie nr 52/2015 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dn. 31.08.2015 r.
593   Wa偶na informacja
545   Nab贸r na stanowisko ksi臋gowego 2016 r.
527   Rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz plac贸wek zapewniaj膮cych miejsca noclegowe w wojew贸dztwie 艂贸dzkim w roku 2015
497   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2016
479   Wa偶na informacja dotycz膮ca dy偶ur贸w specjalist贸w w Punkcie Interwencji Kryzysowej
478   Partnerzy Karta Du偶ej Rodziny
460   WNIOSKI DO POBRANIA 2017
448   Informacja z otwarcia ofert - projekt "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
433   Zasady realizacji zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim w roku 2016
416   Program AKTYWNY SAMORZ膭D 2016 rok
391   Wa偶na informacja dotycz膮ca dy偶ur贸w specjalist贸w w Punkcie Interwencji Kryzysowej
351   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
348   KOMUNIKAT Aktywny Samorz膮d 2017
347   Informacja z otwarcia ofert - "Si艂a Dziecka - Stabilna Rodzina" zad. 3
344   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina" zadanie 3
330  
325   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zadania 3
324   Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia
323   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 3/RPOW艁/PCPR/2018
317   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2017r
314   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zada艅 1, 2 i 4
314   Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania w zakresie zadania nr 3
299   Us艂ugi spo艂eczne psychologiczne, terapeutyczne i defektologiczne na rzecz otoczenia i os贸b zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym - zadanie 3
293   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze inspektora 2018
291   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 2/RPOW艁/PCPR/2018
288   Us艂ugi informatyczne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib膮 w 艁odzi
283   Informacja o wynikach naboru
282  
271   Informacja o wynikach naboru
271   Nab贸r na wolne stanowiska urz臋dnicze inspektora 2018
265   Nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze - g艂贸wny ksi臋gowy 2017 r.
255   Informacja o wynikach naboru
249   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
247   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
237   Informacja o wynikach naboru na Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
234   Aktywny Samorz膮d 2017
232   Wa偶ne
223   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
215   OG艁OSZENIE
214   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 4/RPOW艁/PCPR/2018
202   14 sierpnia 2017 r.
200   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora 2019
199   Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
199   16 czerwca 2017 r.
197   2 maja 2017 r.
196   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
196   Og艂oszenie wyboru partnera dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
194   Zasady sk艂adania wniosk贸w
193   Komunikat (Aktywny Samorz膮d - Modu艂 I)
179   Kompetencje i zadania Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
174   dot. naboru na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
170   Program DOBRY START
167   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
166   Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019
166   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
165   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2018 r. UCHWA艁A NR XLVIII/573/2018
162   Wniosek o wydanie za艣wiadczenie - do druku (kod: 02-P)
159   Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
157   Informacje og贸lne
150   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia wersja - do wype艂niania (kod: 02-P)
146   Og艂oszenie dotycz膮ce zakupu i monta偶u mebli do Dziennego Domu Pomocy.
140   Tryb wydawania karty parkingowej
136   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE艁NOSPRAWNO艢CI
132   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019 - INSPEKTOR
130   wystawianie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej.
129   Godziny Funkcjonowania Punktu Interwencji
109   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
108   zapytanie ofertowe Nr 2/RPOW艁/PCPR/2019
103   Ochrona danych osobowych
101   Przewodnicz膮cy Zespo艂u do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci
100   Punkt Interwencji Kryzysowej - charakterystyka
99   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
97   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych us艂ugi t艂umacza j臋zyka migowego lub t艂umacza - przewodnika
96   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
94   Pzetwarzanie danych osobowych (RODO)
92   Og艂oszenie o naborze Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego 2019
88   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W
88   WTZ w Koluszkach - charakterystyka
86   AKTYWNY SAMORZ膭D 2019
84   Dane teleadresowe
82   Karta parkingowa dla plac贸wek
78   Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
78   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
77   Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
76   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
73   Pracownicy ZON
72   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej
71   Sprawozdanie finansowe 2018
66   Dane teleadresowe
66   Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u
66   Dane teleadresowe Punktu Interwencji Kryzysowej
66   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
66   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 2019
65   Domy Pomocy Spo艂ecznej
64   ePUAP
62   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
61   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
58   Dane teleadresowe WTZ
57   Informacja o udzieleniu zam贸wienia w zakresie cz臋艣ci (zadania) 1 i cz臋艣ci (zadania) 3
57   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektor w zespole finansowo-ksi臋gowym
56   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
54   zapytanie ofertowe Nr 5/RPOW艁/PCPR/2019
53   WYNIKI NABORU na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
34   Klauzula informacyjna
32   Karta parkingowa dla osoby niepe艂nosprawnej
31   Og艂oszenie o zam贸wieniu publiznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
30   Komunikat
29   Komunikat
26   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora
23   dot. 16.08.2019 r.
18   dot. 16.08.2019 r.
16   INFORMACJA DLA MIESZKA艃C脫W POWIATU 艁ODZKIEGO WSCHODNIEGO
5  
3   Dane teleadresowe DPS w Lisowicach
3   Dane teleadresowe DPS w Wi艣niowej G贸rze
2   DPS w Lisowicach - charakterystyka
2   Dane teleadresowe DPS w Koluszkach
2   DPS w Wi艣niowej G贸rze - charakterystyka
2   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
2   Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze

 Liczba   Kategoria
31044   Wnioski do pobrania
20493   Komunikaty
14523   Zam贸wienia Publiczne
13111   PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne
12882   Dane teleadresowe
12845   Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
11938   Wnioski do pobrania
8492   Nab贸r kandydat贸w na wolne stanowiska urz臋dnicze
5104   Zasady wydawania kart parkingowych
5068   Dane teleadresowe
4912   Struktura zatrudnienia
4908   Godziny pracy
4777   Godziny pracy
4298   Zasady sk艂adania wniosk贸w
4216   Punkt Interwencji Kryzysowej
4086   Struktura zatrudnienia
3978   Domy Pomocy Spo艂ecznej
3645   Warsztat Terapii Zaj臋ciowej
3641   Komunikaty
3272   Statut PCPR
3262   Zasady uzyskania legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
2934   Regulamin organizacyjny
2739   Charakterystyka
2622   Uchwa艂a o powa艂aniu PCPR
2549   Jednostki Organizacyjne
2270   Akty prawne
2127   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
1762   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
1609   ePUAP
1468   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1462   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
1411   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
1092   艢wietlica Dworcowa
600   Przetwarzanie danych osobowych
118   Sprawozdania
13   Dzienny Dom Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
licznik odwiedzin: 607586