logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
7200   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
4673   KWESTIONARIUSZ do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
4507   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
4301   Wniosek o wydanie karty parkingowej OBOWI膭ZUJ膭CY OD 3 CZERWCA 2015 R.
3478   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
3173   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia
2709   AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
2637   O艣wiadczenie
2599   WNIOSEK o dofinansowanie/sfinansowanie zakupu urz膮dze艅 lub wykonania us艂ug z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu si臋
2402   Wa偶na informacja dla os贸b niepe艂nosprawnych
2276   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny
2217   Wniosek o wydanie karty parkingowej
2155   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
2154   WNIOSKI DO POBRANIA - AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
2129   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
2004   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1947   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
1774   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1694   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
1654   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego - Informacje og贸lne
1623   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013 obowi膮zuj膮ca od dnia 2 pa藕dziernika 2006r.
1586   Statut Powiatowego Centrum obowi膮zuj膮cy od dnia 21 czerwca 2006r.
1533   Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie艅
1509   Mieszkania chronione w Katarzynowie
1494   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1455   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1406  
1402   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1373   WOJEW脫DZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH
1339   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b przed 16 rokiem 偶ycia
1339   Stanowisko ksi臋gowego
1296  
1257   ZA艁膭CZNIK DO ZARZ膭DZENIA Nr 4/2011
1244   POMOC ZE 艢RODK脫W PFRON 2013
1240   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1238   Dane teleadresowe RDD
1236   Stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1224   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU US艁UGI
1223   PROGRAM "AKTYWNY SAMORZ膭D" 2013 R.
1206   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1168   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
1160   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1155   Nab贸r na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1154   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko cz艂onka Powiatowej Spo艂ecznej Rady ds Os贸b Niepe艂nosprawnych
1152   Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zada艅 publicznych obejmuj膮cych zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej w latach 2014
1148   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 5 czerwca 2008r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1148   Mieszkania chronione - charakterystyka
1146   ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03 stycznia 2014r.
1145   Elektroniczna Platforma Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP)
1136   PIK - charakterystyka
1126   AKTYWNY SAMORZ膭D 2013 R
1123   PFRON - ZADANIA I PODZIA艁 艢RODK脫W 2013 R.
1122   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1116   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013
1104   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
1093   Wz贸r oferty podmiotu uprawnionego
1092   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1090   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1089   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2014, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej.
1089   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
1087   Zarz膮dzenie Nr 40/2007 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie powo艂ania Powiatowej Spo艂ecznej Rady do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych na II kadencj臋
1083   Uchwa艂a Nr 344/XXXIII/2008 Rady Powiatu
1079   UCHWA艁A 404/2008
1078   Mieszkania chronione - dane teleadresowe
1077   Zarz膮dzenie Nr 3/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w plac贸wce - wychowawczej na terenie Powiatu
1070   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
1066   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 20 czerwca 2007r.
1065   Rehabilitacja spo艂eczna os贸b niepe艂nosprawnych
1064   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2011
1064   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
1061   Pomoc spo艂eczna
1059   Zarz膮dzenie Nr 4/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r.
1049   Za艂膮cznik do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
1044   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi 6.05.2013
1041   Uchwa艂a Nr XLVII/579/2009
1033   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
1032   Statut Rodzinnego Domu Dziecka
1026   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 21 czerwca 2007r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1025   Informacje dotycz膮ce przetargu s膮 tak偶e zawarte na stronie http://lodz.pcpr.pl/
1019   Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1005   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu Kosmetycznego
1004   Regulamin organizacyjny RDD w Bukowcu
1000   Og艂oszenie konkursu na organizacj臋 domu pomocy spo艂ecznej
992   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
977   Wz贸r umowy o realizacj臋 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
974   Informacja dla samorz膮d贸w gmin z terenu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
971   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
970   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
965   Wz贸r sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
962   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2015
960   ZMIANA ADRESU
953   Uchwa艂a Nr 339/2007 Zarz膮du Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 12 grudnia 2007r.
940   og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi 9.09.2013
939   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA 14.08.2013
936   UCHWA艁A 606/2008
934   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu podstaw rachunkowo艣ci dla kandydat贸w na ksi臋gowego
933   Wyb贸r najkorzystniejszej oferty 4.09.2013
930   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
925   UNIEWA呕NIENIE PRZETARGU z dnia 17 maja 2013 r.
911   Punkt Interwencji Kryzysowej
910   UWAGA: MODYFIKACJA OG艁OSZENIA i SIWZ W ZA艁膭CZNIKACH ZMIANA TERMINU SK艁ADANIA OFERT NA 29.08.2013 r. GODZ: 10:00
907   projekt umowy 14.08.2013
902   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
895   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
887   Informacja w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
886   PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
883   ZASADY PRZYST膭PIENIA DLA BENEFICJENTA 2015
878   Punkt Interwencji Kryzysowej
873   24 grudnia 2013 r.
861   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
857   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
852   Zapytanie dotycz膮ce przetargu
830   Program Wyr贸wnywania R贸偶nic Mi臋dzy Regionami II 2014
822   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
818   Terminy przyjmowania wniosk贸w 2014 r.
814   Rozstrzygni臋cie ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego
782   UCHWA艁A NR 136/2015
770   JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwent贸w niepe艂nosprawnych" w 2015 roku.
768   Zarz膮dzenie nr 52/2015 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dn. 31.08.2015 r.
751   Nab贸r na stanowisko ksi臋gowego 2016 r.
750   Wa偶na informacja dotycz膮ca godzin pracy w dniu 24 grudnia 2014 r.
736   Wa偶na informacja
730   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2015, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej
705   24 grudnia 2013 r.
671   Rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz plac贸wek zapewniaj膮cych miejsca noclegowe w wojew贸dztwie 艂贸dzkim w roku 2015
668   WNIOSKI DO POBRANIA 2017
660   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2016
659   Partnerzy Karta Du偶ej Rodziny
610   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora 2019
594   Informacja z otwarcia ofert - projekt "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
593   Zasady realizacji zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim w roku 2016
580   Program AKTYWNY SAMORZ膭D 2016 rok
567   Dane teleadresowe
527   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
524   KOMUNIKAT Aktywny Samorz膮d 2017
519   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
517   Informacja z otwarcia ofert - "Si艂a Dziecka - Stabilna Rodzina" zad. 3
506   Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia
503   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zadania 3
499   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 3/RPOW艁/PCPR/2018
492   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina" zadanie 3
490   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zada艅 1, 2 i 4
487   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze inspektora 2018
482   Us艂ugi spo艂eczne psychologiczne, terapeutyczne i defektologiczne na rzecz otoczenia i os贸b zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym - zadanie 3
464  
461   Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania w zakresie zadania nr 3
459   Zasady sk艂adania wniosk贸w
453   Nab贸r na wolne stanowiska urz臋dnicze inspektora 2018
452   Kompetencje i zadania Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
452   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 2/RPOW艁/PCPR/2018
444   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2017r
444   Informacja o wynikach naboru
436   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
431   Us艂ugi informatyczne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib膮 w 艁odzi
426  
424   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
417   Nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze - g艂贸wny ksi臋gowy 2017 r.
412   Informacja o wynikach naboru
409   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 4/RPOW艁/PCPR/2018
408   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia wersja - do wype艂niania (kod: 02-P)
404   Informacja o wynikach naboru na Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
394   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
392   Karta parkingowa dla osoby niepe艂nosprawnej
392   Informacja o wynikach naboru
388   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
383   Wniosek o wydanie za艣wiadczenie - do druku (kod: 02-P)
381   Wa偶ne
381   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
367   Komunikat (Aktywny Samorz膮d - Modu艂 I)
362   Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019
362   OG艁OSZENIE
361   Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
356   Informacje og贸lne
355   AKTYWNY SAMORZ膭D 2019
355   Tryb wydawania karty parkingowej
349   16 czerwca 2017 r.
348   Aktywny Samorz膮d 2017
345   wystawianie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej.
345   Informacja o udzieleniu zam贸wienia w zakresie cz臋艣ci (zadania) 1 i cz臋艣ci (zadania) 3
342   14 sierpnia 2017 r.
337   Og艂oszenie wyboru partnera dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
335   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2018 r. UCHWA艁A NR XLVIII/573/2018
331   KWESTIONARIUSZ (do oceny zaocznej) do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
330   Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
329   dot. naboru na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
318   Program DOBRY START
315   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE艁NOSPRAWNO艢CI
314   Godziny Funkcjonowania Punktu Interwencji
313   Pracownicy ZON
308   2 maja 2017 r.
305   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W
304   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019 - INSPEKTOR
300   Sprawozdanie finansowe 2018
296   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
292   Dane teleadresowe Punktu Interwencji Kryzysowej
290   Og艂oszenie o naborze Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego 2019
288   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych us艂ugi t艂umacza j臋zyka migowego lub t艂umacza - przewodnika
286   Ochrona danych osobowych
283   zapytanie ofertowe Nr 2/RPOW艁/PCPR/2019
272   Karta parkingowa dla plac贸wek
272   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
272   WYNIKI NABORU na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
271   Przewodnicz膮cy Zespo艂u do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci
263   ePUAP
260   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora
259   Pzetwarzanie danych osobowych (RODO)
259   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektor w zespole finansowo-ksi臋gowym
256   Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
254   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
253   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
252   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
250   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
247   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
246   Dane teleadresowe
243   zapytanie ofertowe Nr 5/RPOW艁/PCPR/2019
240   Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u
229   Zapytanie w celu rozpoznania cenowego warto艣ci zam贸wienia procedura wyboru wykonawcy
226   INFORMACJA DLA MIESZKA艃C脫W POWIATU 艁ODZKIEGO WSCHODNIEGO
224   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 2019
218   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
205   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
193   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
191   Klauzula informacyjna
189   Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
186   Komunikat
186   Charakterystyka i dane teleadresowe
184   Charakterystka i dante teleadresowe
184   Og艂oszenie o zam贸wieniu publiznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
178   Komunikat
175   Og艂oszenie dotycz膮ce zakupu i monta偶u mebli do Dziennego Domu Pomocy.
172   Przetarg nieograniczony na transport uczestnik贸w do Dziennego Domu Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
170   dot. 16.08.2019 r.
170   KWESTIONARIUSZ (do oceny zaocznej) s艂u偶膮cy do sporz膮dzenia oceny psychologicznej i/lub socjalno- spo艂ecznej dziecka
169   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe
167   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
163   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej
163   Charakterystyka i dane teleadresowe
157   Charakterystyka i dane teleadresowe
155   Domy Pomocy Spo艂ecznej
155   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
149   Charakterystyka i dane teleadresowe
144   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
143   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze
143   ca艂odobowa, bezp艂atna infolinia
142   Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze
140   Zapytanie ofertowe na wyb贸r psychologa
139   Domy Pomocy Spo艂ecznej
125   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe
122   Punkt Interwencji Kryzysowej - charakterystyka, dane oraz godziny funkcjonowania
105   UWAGA!
89   UWAGA!
77   Przetarg nieograniczony na "Przew贸z Uczestnik贸w Dziennego Domu Pomocy w ramach Projektu pn. Centrum Us艂ug 艢rodowiskowych "WISIENKA-C.D"
60   ZAPYTANIE OFERTOWE - Utwardzenie terenu/altany CU艢 "WISIENKA - C.D"
49   ZAPYTANIE OFERTOWE - utwardzenie terenu/altany CU艢 "WISIENKA - C.D"
35   Sprawozdanie finansowe ROK 2019
33   Sprawozdanie finansowe ROK 2019
23   ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie dy偶uru psychologa dla Uczestnik贸w/czek projektu CU艢 w Dziennym Domu Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
18   ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup laptop贸w i urz膮dze艅 wielofunkcyjnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zast臋pczej w okresie epidemii COVID-19"
17   ZAPYTANIE OFERTOWE - Utwardzenie terenu/altany CU艢 "WISIENKA - C.D"

 Liczba   Kategoria
33467   Wnioski do pobrania
25398   Komunikaty
19796   Zam贸wienia Publiczne
14021   Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
13777   PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne
13502   Dane teleadresowe
13072   Wnioski do pobrania
9163   Nab贸r kandydat贸w na wolne stanowiska urz臋dnicze
5645   Zasady wydawania kart parkingowych
5443   Dane teleadresowe
5336   Godziny pracy
5319   Struktura zatrudnienia
5150   Godziny pracy
4737   Zasady sk艂adania wniosk贸w
4577   Punkt Interwencji Kryzysowej
4410   Struktura zatrudnienia
4276   Domy Pomocy Spo艂ecznej
3962   Warsztat Terapii Zaj臋ciowej
3941   Komunikaty
3597   Zasady uzyskania legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
3569   Statut PCPR
3245   Regulamin organizacyjny
3039   Charakterystyka
2875   Uchwa艂a o powa艂aniu PCPR
2798   Jednostki Organizacyjne
2571   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
2462   Akty prawne
2036   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
1907   ePUAP
1876   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
1857   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
1747   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1263   艢wietlica Dworcowa
857   Przetwarzanie danych osobowych
466   Sprawozdania
328   Dzienny Dom Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
licznik odwiedzin: 740152