logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
7142   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
4566   KWESTIONARIUSZ do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
4376   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
3997   Wniosek o wydanie karty parkingowej OBOWI膭ZUJ膭CY OD 3 CZERWCA 2015 R.
3425   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
3070   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia
2664   AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
2575   O艣wiadczenie
2547   WNIOSEK o dofinansowanie/sfinansowanie zakupu urz膮dze艅 lub wykonania us艂ug z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu si臋
2351   Wa偶na informacja dla os贸b niepe艂nosprawnych
2234   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny
2174   Wniosek o wydanie karty parkingowej
2110   WNIOSKI DO POBRANIA - AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
2086   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
2072   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
1961   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1901   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
1735   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1646   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
1610   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego - Informacje og贸lne
1582   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013 obowi膮zuj膮ca od dnia 2 pa藕dziernika 2006r.
1548   Statut Powiatowego Centrum obowi膮zuj膮cy od dnia 21 czerwca 2006r.
1493   Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie艅
1469   Mieszkania chronione w Katarzynowie
1455   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1423   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1366  
1360   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1328   WOJEW脫DZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH
1301   Stanowisko ksi臋gowego
1278   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b przed 16 rokiem 偶ycia
1257  
1221   ZA艁膭CZNIK DO ZARZ膭DZENIA Nr 4/2011
1206   POMOC ZE 艢RODK脫W PFRON 2013
1204   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1188   Stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1184   Dane teleadresowe RDD
1184   PROGRAM "AKTYWNY SAMORZ膭D" 2013 R.
1184   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU US艁UGI
1163   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1133   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1126   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
1116   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko cz艂onka Powiatowej Spo艂ecznej Rady ds Os贸b Niepe艂nosprawnych
1113   Nab贸r na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1112   Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zada艅 publicznych obejmuj膮cych zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej w latach 2014
1107   Mieszkania chronione - charakterystyka
1106   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 5 czerwca 2008r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1099   ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03 stycznia 2014r.
1095   Elektroniczna Platforma Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP)
1095   PIK - charakterystyka
1085   AKTYWNY SAMORZ膭D 2013 R
1083   PFRON - ZADANIA I PODZIA艁 艢RODK脫W 2013 R.
1080   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1078   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013
1067   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1065   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
1063   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2014, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej.
1055   Wz贸r oferty podmiotu uprawnionego
1054   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
1052   UCHWA艁A 404/2008
1047   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
1047   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1046   Zarz膮dzenie Nr 40/2007 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie powo艂ania Powiatowej Spo艂ecznej Rady do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych na II kadencj臋
1042   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
1041   Rehabilitacja spo艂eczna os贸b niepe艂nosprawnych
1038   Mieszkania chronione - dane teleadresowe
1035   Zarz膮dzenie Nr 3/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w plac贸wce - wychowawczej na terenie Powiatu
1033   Uchwa艂a Nr 344/XXXIII/2008 Rady Powiatu
1032   Zarz膮dzenie Nr 4/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r.
1027   Pomoc spo艂eczna
1026   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 20 czerwca 2007r.
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2011
1015   Uchwa艂a Nr XLVII/579/2009
1011   Za艂膮cznik do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
1008   Statut Rodzinnego Domu Dziecka
1007   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
1004   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi 6.05.2013
1004   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 21 czerwca 2007r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
995   Regulamin organizacyjny RDD w Bukowcu
987   Informacje dotycz膮ce przetargu s膮 tak偶e zawarte na stronie http://lodz.pcpr.pl/
980   Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
980   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu Kosmetycznego
966   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
960   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
957   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
955   Og艂oszenie konkursu na organizacj臋 domu pomocy spo艂ecznej
951   Wz贸r umowy o realizacj臋 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
939   Wz贸r sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
937   ZMIANA ADRESU
932   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2015
931   Informacja dla samorz膮d贸w gmin z terenu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
929   Uchwa艂a Nr 339/2007 Zarz膮du Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 12 grudnia 2007r.
909   UCHWA艁A 606/2008
901   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA 14.08.2013
899   og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi 9.09.2013
896   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu podstaw rachunkowo艣ci dla kandydat贸w na ksi臋gowego
895   Wyb贸r najkorzystniejszej oferty 4.09.2013
895   Punkt Interwencji Kryzysowej
889   UNIEWA呕NIENIE PRZETARGU z dnia 17 maja 2013 r.
879   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
873   UWAGA: MODYFIKACJA OG艁OSZENIA i SIWZ W ZA艁膭CZNIKACH ZMIANA TERMINU SK艁ADANIA OFERT NA 29.08.2013 r. GODZ: 10:00
872   PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
867   projekt umowy 14.08.2013
861   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
857   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
849   24 grudnia 2013 r.
843   ZASADY PRZYST膭PIENIA DLA BENEFICJENTA 2015
838   Punkt Interwencji Kryzysowej
836   Informacja w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
832   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
821   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
813   Zapytanie dotycz膮ce przetargu
797   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
795   Program Wyr贸wnywania R贸偶nic Mi臋dzy Regionami II 2014
791   Rozstrzygni臋cie ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego
780   Terminy przyjmowania wniosk贸w 2014 r.
746   UCHWA艁A NR 136/2015
745   JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwent贸w niepe艂nosprawnych" w 2015 roku.
733   Wa偶na informacja dotycz膮ca godzin pracy w dniu 24 grudnia 2014 r.
724   Zarz膮dzenie nr 52/2015 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dn. 31.08.2015 r.
718   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2015, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej
707   Nab贸r na stanowisko ksi臋gowego 2016 r.
695   Wa偶na informacja
695   24 grudnia 2013 r.
634   Rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz plac贸wek zapewniaj膮cych miejsca noclegowe w wojew贸dztwie 艂贸dzkim w roku 2015
621   WNIOSKI DO POBRANIA 2017
620   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2016
616   Partnerzy Karta Du偶ej Rodziny
571   Informacja z otwarcia ofert - projekt "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
557   Zasady realizacji zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim w roku 2016
551   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora 2019
540   Program AKTYWNY SAMORZ膭D 2016 rok
523   Dane teleadresowe
484   KOMUNIKAT Aktywny Samorz膮d 2017
478   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
477   Informacja z otwarcia ofert - "Si艂a Dziecka - Stabilna Rodzina" zad. 3
465   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zadania 3
458   Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia
455   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 3/RPOW艁/PCPR/2018
451   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina" zadanie 3
446   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zada艅 1, 2 i 4
437   Us艂ugi spo艂eczne psychologiczne, terapeutyczne i defektologiczne na rzecz otoczenia i os贸b zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym - zadanie 3
435   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze inspektora 2018
431   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
429   Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania w zakresie zadania nr 3
425  
421   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2017r
405   Zasady sk艂adania wniosk贸w
404   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 2/RPOW艁/PCPR/2018
402   Informacja o wynikach naboru
402   Nab贸r na wolne stanowiska urz臋dnicze inspektora 2018
400   Kompetencje i zadania Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
390   Us艂ugi informatyczne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib膮 w 艁odzi
388   Informacja o wynikach naboru
387  
379   Nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze - g艂贸wny ksi臋gowy 2017 r.
377   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
374   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
365   Informacja o wynikach naboru
364   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
362   Informacja o wynikach naboru na Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
360   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 4/RPOW艁/PCPR/2018
350   Wa偶ne
347   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
342   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia wersja - do wype艂niania (kod: 02-P)
340   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
327   Wniosek o wydanie za艣wiadczenie - do druku (kod: 02-P)
325   OG艁OSZENIE
323   Komunikat (Aktywny Samorz膮d - Modu艂 I)
322   Aktywny Samorz膮d 2017
319   Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
319   Og艂oszenie wyboru partnera dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
316   Karta parkingowa dla osoby niepe艂nosprawnej
311   16 czerwca 2017 r.
306   Informacje og贸lne
304   14 sierpnia 2017 r.
301   Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019
299   Tryb wydawania karty parkingowej
295   2 maja 2017 r.
293   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2018 r. UCHWA艁A NR XLVIII/573/2018
289   dot. naboru na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
286   Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
283   AKTYWNY SAMORZ膭D 2019
280   wystawianie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej.
279   Program DOBRY START
271   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE艁NOSPRAWNO艢CI
266   Informacja o udzieleniu zam贸wienia w zakresie cz臋艣ci (zadania) 1 i cz臋艣ci (zadania) 3
265   Godziny Funkcjonowania Punktu Interwencji
256   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019 - INSPEKTOR
253   Pracownicy ZON
252   Sprawozdanie finansowe 2018
251   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W
247   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
241   Dane teleadresowe Punktu Interwencji Kryzysowej
241   Ochrona danych osobowych
240   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych us艂ugi t艂umacza j臋zyka migowego lub t艂umacza - przewodnika
234   Og艂oszenie o naborze Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego 2019
231   zapytanie ofertowe Nr 2/RPOW艁/PCPR/2019
230   Karta parkingowa dla plac贸wek
228   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
228   Przewodnicz膮cy Zespo艂u do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci
221   WYNIKI NABORU na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
218   Pzetwarzanie danych osobowych (RODO)
215   ePUAP
212   Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
211   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
210   KWESTIONARIUSZ (do oceny zaocznej) do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
207   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektor w zespole finansowo-ksi臋gowym
206   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
205   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
202   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora
201   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
200   Dane teleadresowe
199   zapytanie ofertowe Nr 5/RPOW艁/PCPR/2019
190   Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u
181   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
177   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 2019
174   INFORMACJA DLA MIESZKA艃C脫W POWIATU 艁ODZKIEGO WSCHODNIEGO
173   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
168   Komunikat
166   Zapytanie w celu rozpoznania cenowego warto艣ci zam贸wienia procedura wyboru wykonawcy
146   Og艂oszenie o zam贸wieniu publiznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
146   Komunikat
144   Klauzula informacyjna
138   Charakterystka i dante teleadresowe
134   Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
133   Charakterystyka i dane teleadresowe
131   dot. 16.08.2019 r.
128   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
127   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
124   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
122   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe
119   Charakterystyka i dane teleadresowe
116   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej
114   Przetarg nieograniczony na transport uczestnik贸w do Dziennego Domu Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
114   Og艂oszenie dotycz膮ce zakupu i monta偶u mebli do Dziennego Domu Pomocy.
114   Charakterystyka i dane teleadresowe
106   Charakterystyka i dane teleadresowe
106   Domy Pomocy Spo艂ecznej
104   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
102   Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze
101   ca艂odobowa, bezp艂atna infolinia
99   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze
97   Domy Pomocy Spo艂ecznej
94   Zapytanie ofertowe na wyb贸r psychologa
93   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
89   KWESTIONARIUSZ (do oceny zaocznej) s艂u偶膮cy do sporz膮dzenia oceny psychologicznej i/lub socjalno- spo艂ecznej dziecka
82   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe
78   Punkt Interwencji Kryzysowej - charakterystyka, dane oraz godziny funkcjonowania
55   UWAGA!
45   UWAGA!

 Liczba   Kategoria
32861   Wnioski do pobrania
24316   Komunikaty
18579   Zam贸wienia Publiczne
13797   Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
13644   PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne
13348   Dane teleadresowe
12851   Wnioski do pobrania
9025   Nab贸r kandydat贸w na wolne stanowiska urz臋dnicze
5532   Zasady wydawania kart parkingowych
5355   Dane teleadresowe
5252   Godziny pracy
5226   Struktura zatrudnienia
5070   Godziny pracy
4650   Zasady sk艂adania wniosk贸w
4499   Punkt Interwencji Kryzysowej
4314   Struktura zatrudnienia
4194   Domy Pomocy Spo艂ecznej
3891   Warsztat Terapii Zaj臋ciowej
3861   Komunikaty
3504   Zasady uzyskania legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
3500   Statut PCPR
3179   Regulamin organizacyjny
2976   Charakterystyka
2809   Uchwa艂a o powa艂aniu PCPR
2732   Jednostki Organizacyjne
2474   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
2426   Akty prawne
1956   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
1838   ePUAP
1777   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
1762   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
1678   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1222   艢wietlica Dworcowa
797   Przetwarzanie danych osobowych
375   Sprawozdania
256   Dzienny Dom Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
licznik odwiedzin: 706239