logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
7077   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
4436   KWESTIONARIUSZ do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
4193   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
3683   Wniosek o wydanie karty parkingowej OBOWI膭ZUJ膭CY OD 3 CZERWCA 2015 R.
3373   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
2957   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia
2600   AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
2494   O艣wiadczenie
2472   WNIOSEK o dofinansowanie/sfinansowanie zakupu urz膮dze艅 lub wykonania us艂ug z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu si臋
2307   Wa偶na informacja dla os贸b niepe艂nosprawnych
2166   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny
2164   Kwestionariusz s艂u偶膮cy do sporz膮dzenia oceny psychologicznej i/lub socjalno- spo艂ecznej dziecka
2119   Wniosek o wydanie karty parkingowej
2046   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
2038   WNIOSKI DO POBRANIA - AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
1961   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
1913   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1840   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
1690   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1563   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
1542   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013 obowi膮zuj膮ca od dnia 2 pa藕dziernika 2006r.
1530   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego - Informacje og贸lne
1507   Statut Powiatowego Centrum obowi膮zuj膮cy od dnia 21 czerwca 2006r.
1449   Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie艅
1426   Mieszkania chronione w Katarzynowie
1417   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1391   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1318  
1315   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1286   KWESTIONARIUSZ do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
1270   WOJEW脫DZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH
1251   Stanowisko ksi臋gowego
1211  
1210   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b przed 16 rokiem 偶ycia
1174   ZA艁膭CZNIK DO ZARZ膭DZENIA Nr 4/2011
1169   POMOC ZE 艢RODK脫W PFRON 2013
1159   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1151   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU US艁UGI
1149   Stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1136   PROGRAM "AKTYWNY SAMORZ膭D" 2013 R.
1136   Dane teleadresowe RDD
1110   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1088   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1084   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
1073   Nab贸r na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1068   Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zada艅 publicznych obejmuj膮cych zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej w latach 2014
1067   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko cz艂onka Powiatowej Spo艂ecznej Rady ds Os贸b Niepe艂nosprawnych
1058   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 5 czerwca 2008r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1056   Mieszkania chronione - charakterystyka
1051   PIK - charakterystyka
1046   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1037   PFRON - ZADANIA I PODZIA艁 艢RODK脫W 2013 R.
1036   Elektroniczna Platforma Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP)
1036   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013
1036   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
1036   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1035   AKTYWNY SAMORZ膭D 2013 R
1034   ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03 stycznia 2014r.
1032   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2014, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej.
1028   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
1023   UCHWA艁A 404/2008
1018   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
1007   Wz贸r oferty podmiotu uprawnionego
1006   Zarz膮dzenie Nr 40/2007 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie powo艂ania Powiatowej Spo艂ecznej Rady do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych na II kadencj臋
1004   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
1001   Rehabilitacja spo艂eczna os贸b niepe艂nosprawnych
996   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
995   Zarz膮dzenie Nr 4/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r.
993   Mieszkania chronione - dane teleadresowe
991   Pomoc spo艂eczna
990   Uchwa艂a Nr 344/XXXIII/2008 Rady Powiatu
990   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 20 czerwca 2007r.
987   Zarz膮dzenie Nr 3/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w plac贸wce - wychowawczej na terenie Powiatu
986   Uchwa艂a Nr XLVII/579/2009
983   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2011
976   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 21 czerwca 2007r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
971   Statut Rodzinnego Domu Dziecka
969   Regulamin organizacyjny RDD w Bukowcu
968   Za艂膮cznik do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
965   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
963   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi 6.05.2013
943   Informacje dotycz膮ce przetargu s膮 tak偶e zawarte na stronie http://lodz.pcpr.pl/
939   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
939   Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
937   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu Kosmetycznego
933   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
931   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
916   Wz贸r umowy o realizacj臋 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
903   Wz贸r sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
902   ZMIANA ADRESU
900   Og艂oszenie konkursu na organizacj臋 domu pomocy spo艂ecznej
894   Uchwa艂a Nr 339/2007 Zarz膮du Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 12 grudnia 2007r.
892   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2015
884   Informacja dla samorz膮d贸w gmin z terenu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
881   UCHWA艁A 606/2008
860   og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi 9.09.2013
855   Punkt Interwencji Kryzysowej
853   Wyb贸r najkorzystniejszej oferty 4.09.2013
853   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA 14.08.2013
852   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu podstaw rachunkowo艣ci dla kandydat贸w na ksi臋gowego
851   UNIEWA呕NIENIE PRZETARGU z dnia 17 maja 2013 r.
840   UWAGA: MODYFIKACJA OG艁OSZENIA i SIWZ W ZA艁膭CZNIKACH ZMIANA TERMINU SK艁ADANIA OFERT NA 29.08.2013 r. GODZ: 10:00
833   PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
825   projekt umowy 14.08.2013
818   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
816   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
812   24 grudnia 2013 r.
810   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
808   Punkt Interwencji Kryzysowej
790   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
789   ZASADY PRZYST膭PIENIA DLA BENEFICJENTA 2015
781   Zapytanie dotycz膮ce przetargu
779   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
778   Informacja w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
766   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
757   Program Wyr贸wnywania R贸偶nic Mi臋dzy Regionami II 2014
752   Rozstrzygni臋cie ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego
735   Terminy przyjmowania wniosk贸w 2014 r.
704   JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwent贸w niepe艂nosprawnych" w 2015 roku.
695   UCHWA艁A NR 136/2015
687   Wa偶na informacja dotycz膮ca godzin pracy w dniu 24 grudnia 2014 r.
678   Zarz膮dzenie nr 52/2015 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dn. 31.08.2015 r.
675   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2015, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej
674   24 grudnia 2013 r.
652   Wa偶na informacja
640   Nab贸r na stanowisko ksi臋gowego 2016 r.
597   Rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz plac贸wek zapewniaj膮cych miejsca noclegowe w wojew贸dztwie 艂贸dzkim w roku 2015
569   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2016
554   Partnerzy Karta Du偶ej Rodziny
554   WNIOSKI DO POBRANIA 2017
535   Informacja z otwarcia ofert - projekt "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
502   Zasady realizacji zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim w roku 2016
490   Program AKTYWNY SAMORZ膭D 2016 rok
475   Dane teleadresowe
447   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora 2019
429   Informacja z otwarcia ofert - "Si艂a Dziecka - Stabilna Rodzina" zad. 3
428   KOMUNIKAT Aktywny Samorz膮d 2017
427   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
413   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zadania 3
412   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina" zadanie 3
407   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 3/RPOW艁/PCPR/2018
400   Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia
400   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zada艅 1, 2 i 4
392   Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania w zakresie zadania nr 3
388  
382   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze inspektora 2018
381   Us艂ugi spo艂eczne psychologiczne, terapeutyczne i defektologiczne na rzecz otoczenia i os贸b zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym - zadanie 3
380   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2017r
366   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 2/RPOW艁/PCPR/2018
352   Us艂ugi informatyczne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib膮 w 艁odzi
352   Informacja o wynikach naboru
350   Nab贸r na wolne stanowiska urz臋dnicze inspektora 2018
344   Informacja o wynikach naboru
343  
337   Nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze - g艂贸wny ksi臋gowy 2017 r.
334   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
327   Informacja o wynikach naboru
325   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
323   Zasady sk艂adania wniosk贸w
323   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
315   Informacja o wynikach naboru na Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
314   Kompetencje i zadania Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
308   Wa偶ne
303   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
300   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 4/RPOW艁/PCPR/2018
291   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
290   Aktywny Samorz膮d 2017
286   OG艁OSZENIE
275   Komunikat (Aktywny Samorz膮d - Modu艂 I)
274   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia wersja - do wype艂niania (kod: 02-P)
274   Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
271   Og艂oszenie wyboru partnera dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
267   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
264   16 czerwca 2017 r.
262   Wniosek o wydanie za艣wiadczenie - do druku (kod: 02-P)
261   14 sierpnia 2017 r.
261   2 maja 2017 r.
256   Informacje og贸lne
254   Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019
243   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2018 r. UCHWA艁A NR XLVIII/573/2018
240   dot. naboru na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
239   Tryb wydawania karty parkingowej
234   Program DOBRY START
230   Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
222   wystawianie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej.
221   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE艁NOSPRAWNO艢CI
220   Karta parkingowa dla osoby niepe艂nosprawnej
215   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019 - INSPEKTOR
213   AKTYWNY SAMORZ膭D 2019
209   Godziny Funkcjonowania Punktu Interwencji
191   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych us艂ugi t艂umacza j臋zyka migowego lub t艂umacza - przewodnika
189   zapytanie ofertowe Nr 2/RPOW艁/PCPR/2019
188   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W
188   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
185   Og艂oszenie o naborze Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego 2019
183   Ochrona danych osobowych
182   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
181   Pracownicy ZON
179   Informacja o udzieleniu zam贸wienia w zakresie cz臋艣ci (zadania) 1 i cz臋艣ci (zadania) 3
173   Sprawozdanie finansowe 2018
173   Karta parkingowa dla plac贸wek
171   Przewodnicz膮cy Zespo艂u do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci
168   Dane teleadresowe Punktu Interwencji Kryzysowej
168   Pzetwarzanie danych osobowych (RODO)
166   Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
163   WYNIKI NABORU na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
162   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
156   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
155   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
151   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektor w zespole finansowo-ksi臋gowym
143   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora
142   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
140   zapytanie ofertowe Nr 5/RPOW艁/PCPR/2019
138   ePUAP
137   Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u
136   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 2019
133   Dane teleadresowe
123   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
111   INFORMACJA DLA MIESZKA艃C脫W POWIATU 艁ODZKIEGO WSCHODNIEGO
110   Komunikat
105   Klauzula informacyjna
102   Komunikat
101   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
99   Og艂oszenie o zam贸wieniu publiznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
89   Zapytanie w celu rozpoznania cenowego warto艣ci zam贸wienia procedura wyboru wykonawcy
86   dot. 16.08.2019 r.
84   Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
81   Charakterystka i dante teleadresowe
76   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
68   Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze
68   Charakterystyka i dane teleadresowe
67   Charakterystyka i dane teleadresowe
67   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe
65   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej
63   Charakterystyka i dane teleadresowe
62   Charakterystyka i dane teleadresowe
59   Domy Pomocy Spo艂ecznej
58   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
57   ca艂odobowa, bezp艂atna infolinia
52   Domy Pomocy Spo艂ecznej
50   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
45   Og艂oszenie dotycz膮ce zakupu i monta偶u mebli do Dziennego Domu Pomocy.
39   Zapytanie ofertowe na wyb贸r psychologa
36   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
35   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
32   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe
26   Punkt Interwencji Kryzysowej - charakterystyka, dane oraz godziny funkcjonowania
23   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze

 Liczba   Kategoria
32023   Wnioski do pobrania
22774   Komunikaty
17015   Zam贸wienia Publiczne
13482   PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne
13404   Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
13178   Dane teleadresowe
12463   Wnioski do pobrania
8870   Nab贸r kandydat贸w na wolne stanowiska urz臋dnicze
5380   Zasady wydawania kart parkingowych
5242   Dane teleadresowe
5119   Godziny pracy
5115   Struktura zatrudnienia
4949   Godziny pracy
4511   Zasady sk艂adania wniosk贸w
4403   Punkt Interwencji Kryzysowej
4225   Struktura zatrudnienia
4112   Domy Pomocy Spo艂ecznej
3797   Warsztat Terapii Zaj臋ciowej
3767   Komunikaty
3417   Zasady uzyskania legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
3409   Statut PCPR
3080   Regulamin organizacyjny
2877   Charakterystyka
2740   Uchwa艂a o powa艂aniu PCPR
2661   Jednostki Organizacyjne
2364   Akty prawne
2344   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
1879   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
1735   ePUAP
1672   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
1631   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
1586   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1177   艢wietlica Dworcowa
714   Przetwarzanie danych osobowych
279   Sprawozdania
181   Dzienny Dom Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
licznik odwiedzin: 666238