logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
7353   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
5170   Wniosek o wydanie karty parkingowej OBOWI膭ZUJ膭CY OD 3 CZERWCA 2015 R.
5095   KWESTIONARIUSZ do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
4985   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia)
3620   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
3535   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b powy偶ej 16 roku 偶ycia
2854   O艣wiadczenie
2849   AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
2825   WNIOSEK o dofinansowanie/sfinansowanie zakupu urz膮dze艅 lub wykonania us艂ug z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu si臋
2532   Wa偶na informacja dla os贸b niepe艂nosprawnych
2471   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny
2446   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
2338   WNIOSKI DO POBRANIA - AKTYWNY SAMORZ膭D 2014 R
2336   Wniosek o wydanie karty parkingowej
2235   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej (dotyczy os贸b do 16 roku 偶ycia)
2216   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepe艂nosprawnej
2114   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1876   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1827   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego - Informacje og贸lne
1823   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
1728   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013 obowi膮zuj膮ca od dnia 2 pa藕dziernika 2006r.
1697   Statut Powiatowego Centrum obowi膮zuj膮cy od dnia 21 czerwca 2006r.
1646   Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie艅
1621   Mieszkania chronione w Katarzynowie
1621   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1593   Za艣wiadczenie lekarskie dotycz膮ce os贸b przed 16 rokiem 偶ycia
1532   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1519   WOJEW脫DZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH
1518   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1513  
1436   Stanowisko ksi臋gowego
1400  
1367   ZA艁膭CZNIK DO ZARZ膭DZENIA Nr 4/2011
1365   Dane teleadresowe RDD
1350   Stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1346   POMOC ZE 艢RODK脫W PFRON 2013
1332   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1329   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU US艁UGI
1325   PROGRAM "AKTYWNY SAMORZ膭D" 2013 R.
1322   Elektroniczna Platforma Us艂ug Administracji Publicznej (ePUAP)
1316   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1266   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie zg艂oszenia kandydat贸w na stanowisko cz艂onka Powiatowej Spo艂ecznej Rady ds Os贸b Niepe艂nosprawnych
1264   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
1261   Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zada艅 publicznych obejmuj膮cych zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej w latach 2014
1258   ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 03 stycznia 2014r.
1251   Nab贸r na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
1251   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1249   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 5 czerwca 2008r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1241   Mieszkania chronione - charakterystyka
1238   PIK - charakterystyka
1235   AKTYWNY SAMORZ膭D 2013 R
1234   Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla os贸b niepe艂nosprawnych
1234   PFRON - ZADANIA I PODZIA艁 艢RODK脫W 2013 R.
1221   Strategia Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2007 - 2013
1207   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
1191   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
1191   Zarz膮dzenie Nr 40/2007 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie powo艂ania Powiatowej Spo艂ecznej Rady do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych na II kadencj臋
1188   Wz贸r oferty podmiotu uprawnionego
1188   艢wietlica Dworcowa w Koluszkach
1182   Uchwa艂a Nr 344/XXXIII/2008 Rady Powiatu
1180   Zarz膮dzenie Nr 3/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w plac贸wce - wychowawczej na terenie Powiatu
1178   Rehabilitacja spo艂eczna os贸b niepe艂nosprawnych
1175   Obwieszczenie Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 20 czerwca 2007r.
1173   Mieszkania chronione - dane teleadresowe
1170   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2014, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej.
1169   Pomoc spo艂eczna
1166   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008
1159   UCHWA艁A 404/2008
1158   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2011
1157   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
1157   Za艂膮cznik do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
1157   Zarz膮dzenie Nr 4/2008 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 17 stycznia 2008r.
1142   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi 6.05.2013
1140   Uchwa艂a Nr XLVII/579/2009
1133   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
1131   Nab贸r na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze og艂oszony dnia 21 czerwca 2007r. przez Zarz膮d Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1130   Informacje dotycz膮ce przetargu s膮 tak偶e zawarte na stronie http://lodz.pcpr.pl/
1125   Za艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
1122   Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1117   Statut Rodzinnego Domu Dziecka
1116   Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008
1109   Og艂oszenie konkursu na organizacj臋 domu pomocy spo艂ecznej
1096   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu Kosmetycznego
1086   Informacja dla samorz膮d贸w gmin z terenu Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
1078   Regulamin organizacyjny RDD w Bukowcu
1075   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
1066   Wz贸r sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
1060   Wz贸r umowy o realizacj臋 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
1059   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2015
1052   Wyb贸r najkorzystniejszej oferty 4.09.2013
1046   ZARZ膭DZENIE NR 11/2008
1044   og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi 9.09.2013
1043   ZMIANA ADRESU
1041   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu podstaw rachunkowo艣ci dla kandydat贸w na ksi臋gowego
1038   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA 14.08.2013
1037   UNIEWA呕NIENIE PRZETARGU z dnia 17 maja 2013 r.
1037   Uchwa艂a Nr 339/2007 Zarz膮du Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 12 grudnia 2007r.
1035   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
1024   UCHWA艁A 606/2008
1017   UWAGA: MODYFIKACJA OG艁OSZENIA i SIWZ W ZA艁膭CZNIKACH ZMIANA TERMINU SK艁ADANIA OFERT NA 29.08.2013 r. GODZ: 10:00
1008   projekt umowy 14.08.2013
1006   Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych
1005   Informacja w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
994   Aktywny Samorz膮d - Modu艂 II - student 2014 r.
989   Punkt Interwencji Kryzysowej
987   Punkt Interwencji Kryzysowej
986   ZASADY PRZYST膭PIENIA DLA BENEFICJENTA 2015
978   24 grudnia 2013 r.
972   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
964   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
958   PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
956   Zapytanie dotycz膮ce przetargu
937   Program Wyr贸wnywania R贸偶nic Mi臋dzy Regionami II 2014
919   Terminy przyjmowania wniosk贸w 2014 r.
912   Uwaga studenci!!! Zarz膮d PFRON podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie realizacji pilota偶owego programu "Aktywny Samorz膮d" 2014 r.
901   Rozstrzygni臋cie ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego
886   UCHWA艁A NR 136/2015
872   Zarz膮dzenie nr 52/2015 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dn. 31.08.2015 r.
870   KWESTIONARIUSZ (do oceny zaocznej) do sporz膮dzenia oceny funkcjonowania spo艂ecznego oraz zakresu niezb臋dnej opieki i pomocy dla potrzeb orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci
870   JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwent贸w niepe艂nosprawnych" w 2015 roku.
864   Nab贸r na stanowisko ksi臋gowego 2016 r.
843   Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
841   Wa偶na informacja
821   WNIOSKI DO POBRANIA 2017
821   Wa偶na informacja dotycz膮ca godzin pracy w dniu 24 grudnia 2014 r.
811   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora 2019
805   Zasady przyznawania pomocy ze 艣rodk贸w Funduszu w roku 2015, w cz臋艣ci dotycz膮cej rehabilitacji spo艂ecznej
779   Rejestry jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz plac贸wek zapewniaj膮cych miejsca noclegowe w wojew贸dztwie 艂贸dzkim w roku 2015
770   24 grudnia 2013 r.
764   Partnerzy Karta Du偶ej Rodziny
764   KOMUNIKAT AKTYWNY SAMORZ膭D 2016
735   Dane teleadresowe
698   Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia
694   Zasady realizacji zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim w roku 2016
694   Informacja z otwarcia ofert - projekt "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina"
687   Program AKTYWNY SAMORZ膭D 2016 rok
667   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
663   Us艂ugi spo艂eczne psychologiczne, terapeutyczne i defektologiczne na rzecz otoczenia i os贸b zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym - zadanie 3
659   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 3/RPOW艁/PCPR/2018
641   Informacja z otwarcia ofert - "Si艂a Dziecka - Stabilna Rodzina" zad. 3
639   Karta parkingowa dla osoby niepe艂nosprawnej
638   KOMUNIKAT Aktywny Samorz膮d 2017
635   Zasady sk艂adania wniosk贸w
631   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 2/RPOW艁/PCPR/2018
622   Kompetencje i zadania Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
621   Wyniki naboru na stanowisko ksi臋gowego
614   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze inspektora 2018
613   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zadania 3
608   Informacja o wyniku post臋powania w zakresie zada艅 1, 2 i 4
597   Og艂oszenie o zam贸wieniu w ramach projektu "Si艂膮 Dziecka - Stabilna Rodzina" zadanie 3
593   Nab贸r na wolne stanowiska urz臋dnicze inspektora 2018
590   Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania w zakresie zadania nr 3
586   Informacja o udzieleniu zam贸wienia w zakresie cz臋艣ci (zadania) 1 i cz臋艣ci (zadania) 3
581   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia wersja - do wype艂niania (kod: 02-P)
578   Og艂oszenie o zam贸wieniu Nr 4/RPOW艁/PCPR/2018
576  
570   Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019
565   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
563   AKTYWNY SAMORZ膭D 2019
557   Informacja o wynikach naboru
554   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
552   Wniosek o wydanie za艣wiadczenie - do druku (kod: 02-P)
543   Us艂ugi informatyczne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib膮 w 艁odzi
543   wystawianie legitymacji osoby niepe艂nosprawnej.
531   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2017r
527  
522   Nab贸r na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze - g艂贸wny ksi臋gowy 2017 r.
517   Informacje og贸lne
515   Informacja o wynikach naboru
515   Tryb wydawania karty parkingowej
511   Informacja o wynikach naboru na Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
509   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze ksi臋gowego 2018
490   Komunikat (Aktywny Samorz膮d - Modu艂 I)
487   Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
484   Wa偶ne
482   Wyniki naboru na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego
481   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
480   Sprawozdanie finansowe 2018
472   16 czerwca 2017 r.
472   Informacja o wynikach naboru
465   Nab贸r na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
462   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych us艂ugi t艂umacza j臋zyka migowego lub t艂umacza - przewodnika
461   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W
460   Pracownicy ZON
459   Zapytanie ofertowe na konsultacje z psychologiem
459   OG艁OSZENIE
453   KWESTIONARIUSZ (do oceny zaocznej) s艂u偶膮cy do sporz膮dzenia oceny psychologicznej i/lub socjalno- spo艂ecznej dziecka
452   Zapytanie w celu rozpoznania cenowego warto艣ci zam贸wienia procedura wyboru wykonawcy
448   14 sierpnia 2017 r.
440   zapytanie ofertowe Nr 2/RPOW艁/PCPR/2019
439   Aktywny Samorz膮d 2017
439   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
437   GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE艁NOSPRAWNO艢CI
435   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze 2019 - INSPEKTOR
434   dot. naboru na stanowisko inspektora ds. kadrowo-p艂acowych
432   Dane teleadresowe Punktu Interwencji Kryzysowej
430   Zasady realizacji zada艅 ze 艣rodk贸w PFRON w 2018 r. UCHWA艁A NR XLVIII/573/2018
430   Godziny Funkcjonowania Punktu Interwencji
427   Og艂oszenie o naborze Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego 2019
426   Program DOBRY START
420   Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora
411   Uchwa艂a o powo艂aniu Powiatowego Centrum
409   WYNIKI NABORU na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
409   Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
405   Nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektor w zespole finansowo-ksi臋gowym
404   Karta parkingowa dla plac贸wek
398   Og艂oszenie wyboru partnera dla Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego
396   INFORMACJA DLA MIESZKA艃C脫W POWIATU 艁ODZKIEGO WSCHODNIEGO
396   Ochrona danych osobowych
396   zapytanie ofertowe Nr 5/RPOW艁/PCPR/2019
394   Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
393   Przewodnicz膮cy Zespo艂u do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci
385   Dane teleadresowe
379   ePUAP
377   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
374   Charakterystyka i dane teleadresowe
371   Pzetwarzanie danych osobowych (RODO)
369   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 12.07.2019 r.
369   2 maja 2017 r.
364   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
361   Dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u
360   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
353   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
348   Charakterystka i dante teleadresowe
348   WYNIKI O NABORZE na stanowisko urz臋dnicze - Inspektora 2019
345   Og艂oszenie o zam贸wieniu publicznym na us艂ugi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej
341   Og艂oszenie dotycz膮ce zakupu i monta偶u mebli do Dziennego Domu Pomocy.
338   Przetarg nieograniczony na transport uczestnik贸w do Dziennego Domu Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
337   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
336   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe
332   WNIOSEK o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
327   WNIOSEK osoby niepe艂nosprawnej o dofinansowanie ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze
320   ZAPYTANIE OFERTOWE - Utwardzenie terenu/altany CU艢 "WISIENKA - C.D"
316   Charakterystyka i dane teleadresowe
315   Og艂oszenie dotycz膮ce transportu do Dziennego Domu Pomocy.
313   Domy Pomocy Spo艂ecznej
307   Klauzula informacyjna
307   Komunikat
304   Charakterystyka i dane teleadresowe
295   Komunikat
294   Zapytanie ofertowe na wyb贸r psychologa
294   ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup laptop贸w i urz膮dze艅 wielofunkcyjnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zast臋pczej w okresie epidemii COVID-19"
293   Punkt Interwencji Kryzysowej - charakterystyka, dane oraz godziny funkcjonowania
293   Charakterystyka i dane teleadresowe
292   Og艂oszenie o zam贸wieniu publiznym na us艂ugi zdrowia i pomocy spo艂ecznej
284   ca艂odobowa, bezp艂atna infolinia
281   dot. 16.08.2019 r.
276   Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu
259   Przetarg nieograniczony na "Przew贸z Uczestnik贸w Dziennego Domu Pomocy w ramach Projektu pn. Centrum Us艂ug 艢rodowiskowych "WISIENKA-C.D"
250   ZAPYTANIE OFERTOWE - Utwardzenie terenu/altany CU艢 "WISIENKA - C.D"
249   Plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze
248   Domy Pomocy Spo艂ecznej
247   UWAGA!
243   UWAGA!
242   ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie dy偶uru psychologa dla Uczestnik贸w/czek projektu CU艢 w Dziennym Domu Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
223   Zapytanie ofertowe na us艂ugi trasportowe
221   ZAPYTANIE OFERTOWE - utwardzenie terenu/altany CU艢 "WISIENKA - C.D"
220   ZAPYTANIE OFERTOWE - na wy艂onienie psychoterapeuty oraz psychiatry dzieci臋cego dla Uczestnik贸w/ek projektu CU艢 "WISIENKA - C.D"
200   Sprawozdanie finansowe ROK 2019
192   Sprawozdanie finansowe ROK 2019

 Liczba   Kategoria
35610   Wnioski do pobrania
29387   Komunikaty
24865   Zam贸wienia Publiczne
14891   Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
14258   PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne
14222   Dane teleadresowe
14083   Wnioski do pobrania
9597   Nab贸r kandydat贸w na wolne stanowiska urz臋dnicze
6083   Zasady wydawania kart parkingowych
5826   Dane teleadresowe
5665   Struktura zatrudnienia
5653   Godziny pracy
5476   Godziny pracy
5079   Zasady sk艂adania wniosk贸w
4855   Punkt Interwencji Kryzysowej
4685   Struktura zatrudnienia
4543   Domy Pomocy Spo艂ecznej
4234   Komunikaty
4208   Warsztat Terapii Zaj臋ciowej
3911   Zasady uzyskania legitymacji osoby niepe艂nosprawnej
3830   Statut PCPR
3503   Regulamin organizacyjny
3300   Charakterystyka
3126   Uchwa艂a o powa艂aniu PCPR
3028   Jednostki Organizacyjne
2987   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Lisowicach
2651   Akty prawne
2291   Strategia Rozw. Problem贸w Spo艂. na lata 2014 - 2020
2284   Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi
2272   Dom Pomocy Spo艂ecznej w Wi艣niowej G贸rze
2172   ePUAP
2001   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1386   艢wietlica Dworcowa
1086   Przetwarzanie danych osobowych
769   Sprawozdania
603   Dzienny Dom Pomocy w Wi艣niowej G贸rze
licznik odwiedzin: 830315