logo

Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci

Kompetencje i zadania Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci

Zespó艂 zapewnia obs艂ug臋 osób wyst臋puj膮cych o uzyskanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci lub stopniu niepe艂nosprawno艣ci, organizuje funkcjonowanie sk艂adów orzekaj膮cych w tych sprawach.

Zespó艂 obs艂uguje klientów z terenu Powiatu 艁ÓDZKIEGO WSCHODNIEGO oraz ZGIERSKIEGO.

Do zada艅 Zespo艂u nale偶y w szczególno艣ci przyjmowanie wniosków w sprawie:


- orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci dzieci do 16 r.偶.;


- orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci osób powy偶ej 16 r.偶.;


- wydania legitymacji osoby niepe艂nosprawnej;


- wydania karty parkingowej.

Wi臋cej »
GODZINY PRZYJ臉膯 INTERESANT脫W

POWIATOWY ZESPÓ艁 DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE艁NOSPRAWNO艢CI PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

PONIEDZIA艁EK 09:00 - 15:00
WTOREK 10:00 - 17:00
艢RODA 09:00 - 15:00
CZWARTEK 09:00 - 15:00
PI膭TEK 09:00 - 15:00

Wi臋cej »
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna


W zwi膮zku z obowi膮zywaniem rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . (RODO) oraz podpisaniem 3 kwietnia 2019 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi膮zku z zapewnieniem stosowania RODO (ustawa wdra偶aj膮ca RODO) informuj臋, i偶 podczas  realizacji Pani/Pana wniosku, dane Pani/Pana mog膮 by膰 udost臋pniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych mog膮 by膰 podmioty upowa偶nione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organ II instancji tj. Wojewódzkiemu Zespo艂owi do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w 艁odzi oraz s膮dom powszechnym w celu realizacji z艂o偶onego odwo艂ania).
                                                                             
                                                                              I
nspektor Danych Osobowych
                                                                                             
Anna Kobus

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 940866