logo

PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego - Informacje og贸lne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostk膮 organizacyjn膮 POWIATU 艁脫DZKIEGO WSCHODNIEGO.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE OBS艁UGUJE MIESZKA艃C脫W NAST臉PUJ膭CYCH GMIN:

* ANDRESPOL

* BR脫JCE

* KOLUSZKI

* NOWOSOLNA

* RZG脫W

* TUSZYN


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum, powo艂ane zosta艂o uchwa艂膮 nr 17/99 Rady Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 11 stycznia 1999r. (z p贸藕n. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej, przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie i rehabilitacji os贸b niepe艂nosprawnych.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o zarz膮dzenie nr 63/2011 Starosty 艁贸dzkiego Wschodniego z dnia 5 pa藕dziernika 2011r. w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zast臋pczej, pe艂ni rol臋 organizatora rodzinnej pieczy zast臋pczej w Powiecie 艁贸dzkim Wschodnim. Zatem realizuje r贸wnie偶 zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zast臋pczej.

Centrum dzia艂a m.in. w oparciu o:

1. Kodeks Post臋powania Administracyjnego;

2. Kodeks Rodzinny i Opieku艅czy;

3. Ustaw臋 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo艂ecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z p贸藕n. zm.);

4. Ustaw臋 z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 127 poz. 721 z p贸藕n. zm.);

5. Ustaw臋 z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 z p贸藕n. zm.);

6. Ustaw臋 z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U. nr 149 poz. 887 z p贸藕n. zm.);

7. Ustaw臋 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z p贸藕n. zm.);

8. Ustaw臋 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240
z p贸藕n. zm.)

i inne akty prawne reguluj膮ce zadania realizowane przez Centrum.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 940882