logo
Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci » Zasady wydawania kart parkingowych
Informacje og贸lne
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Informacje ogólne


Karta parkingowa wydawana jest wy艂膮cznie:


osobie niepe艂nosprawnej na podstawie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie艅, zawieraj膮cego wskazanie w zakresie karty parkingowej, zaliczonej:
- do znacznego stopnia niepe艂nosprawno艣ci i maj膮cej znacznie ograniczone mo偶liwo艣ci samodzielnego poruszania si臋,
-do umiarkowanego stopnia niepe艂nosprawno艣ci maj膮cej znacznie ograniczone mo偶liwo艣ci samodzielnego poruszania si臋, przy czym stwierdzenie spe艂nienia przes艂anek okre艣lnych w art. 8 ust.3a pkt 1 i 2ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz.1137 z pó藕n. zm.) mo偶e zosta膰 stwierdzone wy艂膮cznie w przypadku ustalenia przyczyny niepe艂nosprawno艣ci oznaczonej symbolem 04-O (choroby narz膮du wzroku), 05-R (upo艣ledzenie narz膮du ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
- osobie niepe艂nosprawnej, która nie uko艅czy艂a 16 roku 偶ycia maj膮cej znacznie ograniczone mo偶liwo艣ci samodzielnego poruszania si臋;


Karta parkingowa wydawana jest wy艂膮cznie na czas okre艣lony. Karta parkingowa wydawana jest na okres wa偶no艣ci orzeczenia jednak nie d艂u偶ej ni偶 na okres 5 lat.


Uwaga: Je偶eli orzeczenie uprawniaj膮ce do karty parkingowej zosta艂o wydane na czas nieokre艣lony (bezterminowo) albo na okres d艂u偶szy ni偶 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wy艂膮cznie na okres 5 lat od dnia jej wydania.

Autor : Ilona Bors
Zredagowa艂(a) : Karolina Kajdos
Data wprowadzenia : 2014-07-04 12:14:09
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-28 12:57:27
Liczba wy艣wietle艅 : 135

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:58poka偶 t膮 wersj臋
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:59poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  04.07.2014 11:14poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 664206