logo
Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci » Zasady wydawania kart parkingowych
Tryb wydawania karty parkingowejTryb wydawania karty parkingowej osobie niepe艂nosprawnej


Kart臋 parkingow膮 wydaje si臋 na wniosek osoby niepe艂nosprawnej. Wniosek sk艂ada si臋 do przewodnicz膮cego powiatowego zespo艂u do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci.


Osoba niepe艂nosprawna sk艂ada wniosek osobi艣cie z wyj膮tkiem:
- osoby, która nie uko艅czy艂a 18. roku 偶ycia, za któr膮 wniosek sk艂adaj膮 rodzice lub ustanowieni przez s膮d opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez s膮d opiekunów;
- osoby ubezw艂asnowolnionej ca艂kowicie pozostaj膮cej pod w艂adz膮 rodzicielsk膮, za któr膮 wniosek sk艂ada jeden z rodziców;
- osoby ubezw艂asnowolnionej ca艂kowicie niepozostaj膮cej pod w艂adz膮 rodzicielsk膮 lub osoby ubezw艂asnowolnionej cz臋艣ciowo, za któr膮 wniosek sk艂ada odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez s膮d.


Wniosek placówki sk艂ada osoba upowa偶niona do jej reprezentowania do przewodnicz膮cego zespo艂u w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na siedzib臋 placówki.
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawc臋 w obecno艣ci przewodnicz膮cego zespo艂u lub osoby przez niego upowa偶nionej.
Uwaga: W przypadku z艂o偶enia wniosku przez osoby, które nie uko艅czy艂y 18 roku 偶ycia oraz osoby ubezw艂asnowolnionej ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo, podpis sk艂ada odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.


Do wniosku osoby niepe艂nosprawnej do艂膮cza si臋:
- jedn膮 fotografi臋 o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlaj膮c膮 aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiaj膮c膮 t臋 osob臋 bez nakrycia g艂owy i okularów z ciemnymi szk艂ami;
- dowód uiszczenia op艂aty za wydanie karty parkingowej;
- dowód uiszczenia op艂aty ewidencyjnej.


Uwaga: W przypadku z艂o偶enia wniosku przez osoby które nie uko艅czy艂y 18 roku 偶ycia oraz osoby ubezw艂asnowolnione ca艂kowicie, sk艂ada si臋 o艣wiadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio w艂adzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.
Wa偶ne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du wzroku mo偶e do艂膮czy膰 do wniosku fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 j膮 w okularach z ciemnymi szk艂ami, a osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 z nakryciem g艂owy, pod warunkiem, 偶e fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzaj膮cym to偶samo艣膰 tej osoby.
Sk艂adaj膮c wniosek przedstawia si臋 do wgl膮du orygina艂 prawomocnego orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci, o stopniu niepe艂nosprawno艣ci lub o wskazaniach do ulg i uprawnie艅 wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
W przypadku spe艂nienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodnicz膮cy zespo艂u ma obowi膮zek w terminie 30 dni poinformowa膰 o dacie wydania karty (a nie wyda膰 kart臋 w tym terminie).

Autor : Ilona Bors
Zredagowa艂(a) : Karolina Kajdos
Data wprowadzenia : 2014-07-04 12:17:43
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-28 12:43:10
Liczba wy艣wietle艅 : 238

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  04.07.2014 11:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 666209