logo
Zesp├│┼é do Spraw Orzekania o Niepe┼énosprawno┼Ťci » Charakterystyka
Dzia┼éalno┼Ť─ç Powiatowego Zespo┼éu
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


POWIATOWY ZESPÓ┼ü DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE┼üNOSPRAWNO┼ÜCI W POWIECIE ┼üÓDZKIM WSCHODNIM przy ul. Pi┼ésudskiego 133 d w ┼üodzi rozpatruje sprawy mieszka┼äców Powiatu ┼üódzkiego Wschodniego i Powiatu Zgierskiego, gdzie poprzez z┼éo┼╝enie odpowiedniego wniosku mo┼╝na ubiega─ç si─Ö o: 1. orzeczenie niepe┼énosprawno┼Ťci (dzieci do 16-go roku ┼╝ycia), 2. orzeczenie stopnia niepe┼énosprawno┼Ťci (od 16-go roku ┼╝ycia), 3. orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnie┼ä osób posiadaj─ůcych orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolno┼Ťci do pracy, 4. legitymacj─Ö osoby niepe┼énosprawnej, 5. Kart─Ö parkingow─ů. Podstawa prawna dzia┼éania Zespo┼éu: ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu osób niepe┼énosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z pó┼║n. zm.),rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe┼énosprawno┼Ťci u osób w wieku do 16 roku ┼╝ycia (Dz. U. Nr. 17, poz. 162 z pó┼║n. zm.),rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe┼énosprawno┼Ťci i stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci (Dz. U. z 2015 r. poz. 110 z pó┼║n. zm.),rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1438),rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),ustawa Kodeks post─Öpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),


ORZECZENIE O STOPNIU NIEPE┼üNOSPRAWNO┼ÜCI Stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci osoby zainteresowanej (która uko┼äczy┼éa 16 rok ┼╝ycia) orzeka si─Ö na czas okre┼Ťlony lub na sta┼ée. Orzeczenie wydaje si─Ö dla celów: . szkolenia, . odpowiedniego zatrudnienia, . korzystania z rehabilitacji (z wyj─ůtkiem turnusów rehabilitacyjnych), . zasi┼éku sta┼éego, . konieczno┼Ťci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ┼Ťrodki pomocnicze, . uczestnictwa w warsztatach terapii zaj─Öciowej, . korzystania z systemu ┼Ťrodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z us┼éug socjalnych, opieku┼äczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych), . zasi┼éku piel─Ögnacyjnego, . korzystania z karty parkingowej, . innych (okre┼Ťla sk┼éadaj─ůcy wniosek). ODWO┼üANIA Je┼╝eli jeste┼Ťmy niezadowoleni z decyzji organu I instancji, to mo┼╝emy z┼éo┼╝y─ç odwo┼éanie do organu II instancji tj. Wojewódzkiego Zespo┼éu do Spraw Orzekania o Niepe┼énosprawno┼Ťci w┼éa┼Ťciwym dla miejsca zamieszkania, za po┼Ťrednictwem organu, który wyda┼é orzeczenie (Zespó┼é do Spraw Orzekania o Niepe┼énosprawno┼Ťci). Odwo┼éanie do II instancji nale┼╝y sk┼éada─ç w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (orzeczenia). Je┼╝eli jeste┼Ťmy niezadowoleni z decyzji Wojewódzkiego Zespo┼éu, to mo┼╝emy z┼éo┼╝y─ç odwo┼éanie do S─ůdu Pracy i Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych, za po┼Ťrednictwem Wojewódzkiego zespo┼éu, który orzeczenie wyda┼é. Odwo┼éanie do S─ůdu Pracy i Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych nale┼╝y sk┼éada─ç w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. WA┼╗NE INFORMACJE 1. Przed wype┼énieniem wniosku nale┼╝y zapozna─ç si─Ö z pouczeniem zawartym na ko┼äcu. 2. Nale┼╝y pami─Öta─ç o odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie prawdy, a dane zawarte we wniosku musz─ů by─ç zgodne ze stanem faktycznym. 3. Wniosek podpisujemy samodzielnie - niedopuszczalne jest podpisywanie wniosku przez osoby nieb─Öd─ůce stron─ů post─Öpowania. W przypadku osób niemog─ůcych z┼éo┼╝y─ç samodzielnie podpisu ze wzgl─Ödu na stan zdrowia, prosimy o kontakt telefoniczny z zespo┼éem.

Autor : Ilona Bors
Zredagowa┼é(a) : Karolina Kajdos
Data wprowadzenia : 2007-02-27 14:54:56
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-28 11:44:57
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 112

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  28.02.2019 10:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Karolina Kajdos  28.02.2019 10:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  20.12.2011 07:55poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Katarzyna Marcinkiewicz  20.12.2011 07:55poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Katarzyna Marcinkiewicz  20.12.2011 07:48poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Katarzyna Marcinkiewicz  16.12.2011 10:05poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Katarzyna Marcinkiewicz  16.12.2011 10:04poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Katarzyna Marcinkiewicz  16.12.2011 09:59poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Katarzyna Marcinkiewicz  27.02.2007 13:54poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 664292