logo
Zesp├│┼é do Spraw Orzekania o Niepe┼énosprawno┼Ťci » Zasady uzyskania legitymacji osoby niepe┼énosprawnej
Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje


W dniu 6 pa┼║dziernika br. podpisana zosta┼éa umowa pomi─Ödzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Spo┼éecznej a Polsk─ů Wytwórni─ů Papierów Warto┼Ťciowych S.A. z siedzib─ů w Warszawie, obejmuj─ůca produkcj─Ö blankietów legitymacji dokumentuj─ůcych niepe┼énosprawno┼Ť─ç lub stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci oraz ich personalizacj─Ö i dystrybucj─Ö.


Wydawanie legitymacji wed┼éug nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyska┼éy orzeczenie potwierdzaj─ůce niepe┼énosprawno┼Ť─ç po 1 wrze┼Ťnia 2017 r. rozpocznie si─Ö w mo┼╝liwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do zapewnienia prawid┼éowej realizacji tego zadania.


Do czasu uzyskania nowej legitymacji:


- osoba posiadaj─ůca wa┼╝n─ů legitymacj─Ö wydan─ů na dotychczas obowi─ůzuj─ůcych wzorach ma pe┼éne prawo pos┼éugiwa─ç si─Ö t─ů legitymacj─ů wsz─Ödzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniaj─ůcym do ulg i ┼Ťwiadcze┼ä


- prawo pos┼éugiwania si─Ö dotychczasow─ů legitymacj─ů wynika z faktu, ┼╝e wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowuj─ů wa┼╝no┼Ť─ç na czas w nich okre┼Ťlony.


Nie ma zatem obowi─ůzku wymiany wa┼╝nych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymacj─Ö wg wzoru obowi─ůzuj─ůcego od 1 wrze┼Ťnia tego roku;


- osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z okre┼Ťlonych ulg i uprawnie┼ä powinna pos┼éugiwa─ç si─Ö wa┼╝nym orzeczeniem potwierdzaj─ůcym niepe┼énosprawno┼Ť─ç lub stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepe┼énosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzaj─ůcym wydanie przedmiotowego orzeczenia.


W szczególno┼Ťci dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów ┼Ťrodkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W ┼Ťwietle wyja┼Ťnie┼ä Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 pa┼║dziernika br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci albo orzeczenia o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci nie jest konieczne posiadanie równie┼╝ legitymacji (...).


 


Dyrektor Biura Pe┼énomocnika Rz─ůdu


do Spraw Osób Niepe┼énosprawnych


Mirosław Przewoźnik


 

Autor : Miros┼éaw Przewo┼║nik
Zredagowa┼é(a) : Katarzyna Marcinkiewicz
Data wprowadzenia : 2017-10-26 07:49:20
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-26 07:49:20
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 630

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:32poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:34poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:35poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:35poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:36poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:37poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:37poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 677804