logo
PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne » AKTYWNY SAMORZ膭D 2017
KOMUNIKAT Aktywny Samorz膮d 2017W 2017 roku realizowane b臋d膮 nast臋puj膮ce formy wsparcia:


Modu艂 I: • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i monta偶u oprzyrz膮dowania do posiadanego samochodu,

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprz臋tu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkole艅 w zakresie obs艂ugi nabytego w ramach programu sprz臋tu elektronicznego i oprogramowania,

 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawno艣ci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o nap臋dzie elektrycznym,

 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy ko艅czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwi膮zania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako艣ci,

 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawno艣ci technicznej posiadanej protezy ko艅czyny, w której zastosowano nowoczesne rozwi膮zania techniczne (co najmniej na III poziomie jako艣ci),

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywno艣ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale偶nej tj. dziecka b臋d膮cego pod opiek膮 Wnioskodawcy, przebywaj膮cego w 偶艂obku lub przedszkolu albo pod inn膮 tego typu opiek膮 (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dzieci臋cego, punktu przedszkolnego, zespo艂u wychowania przedszkolnego),


Modu艂 II – pomoc w uzyskaniu wykszta艂cenia na poziomie wy偶szym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: • w szkole policealnej,

 • w kolegium,

 • w szkole wy偶szej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szko艂y wy偶sze w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym równie偶 za po艣rednictwem Internetu),


a tak偶e kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.


Termin rozpocz臋cia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorz膮d powiatowy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).


Termin zako艅czenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku: 1. Modu艂u I – dnia 30 sierpnia 2017 r.

 2. Modu艂u II: • dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotycz膮cych roku akademickiego 2016/2017),

 • dnia 10 pa藕dziernika 2017 r. (dla wniosków dotycz膮cych roku akademickiego 2017/2018).


 


Wnioski na modu艂 II sk艂adane po 30 marca 2017 r. b臋d膮 przyjmowane z pismem o przywrócenie terminu sk艂adania wniosku.

Autor : Aleksandra Olszowiec
Zredagowa艂(a) : Dominika Rogala
Data wprowadzenia : 2017-04-03 14:34:00
Data ostatniej modyfikacji : 2017-04-03 14:36:51
Liczba wy艣wietle艅 : 502

Redaktor  Data modyfikacji 
Dominika Rogala  03.04.2017 13:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 721405