logo
Przetwarzanie danych osobowych
Ochrona danych osobowych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Ochrona danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁贸dzkiego Wschodniego

 


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z pó藕n. zm.) informuj臋, i偶:  1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu 艁ódzkiego Wschodniego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Pi艂sudskiego 133d, 92 - 318 艁od藕

  2. Dane osobowe klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przetwarzane s膮 w celu realizacji zada艅 jednostki w zakresie pomocy spo艂ecznej, pieczy zast臋pczej, rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej osób niepe艂nosprawnych, maj膮cych na celu popraw臋 funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdzia艂anie kryzysom i dysfunkcjonalno艣ci rodziny.

  3. Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie maj膮 prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  4. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochtronie danych osobowych, podanie PCPR danych osobowych jest obowi膮zkowe, niezb臋dne do realizacji obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisów prawa i aktów wykonawczych m.i. ustawy o pomocy spo艂ecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu osoób niepe艂nosprawnych, ustawy o przeciwdzia艂aniu i innych.

  5. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez PCPR jest dost臋pny w siedzibie jednostki w wersji papierowej.


 

Autor : Beata Grzesiak - M艂ynarczyk
Zredagowa艂(a) : Katarzyna Marcinkiewicz
Data wprowadzenia : 2016-12-30 12:16:47
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-30 12:16:47
Liczba wy艣wietle艅 : 672

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  06.03.2019 09:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 677860