logo
PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne » Komunikaty
Program AKTYWNY SAMORZ膭D 2016 rokKOMUNIKAT

W roku 2016 Powiat 艁贸dzki Wschodni realizuje pilota偶owy program "Aktywny Samorz膮d" finansowany ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w ni偶ej wymienionych modu艂ach i obszarach:

Modu艂 I:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i monta偶u oprzyrz膮dowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

Obszar B - likwidacja barier w dost臋pie do uczestnictwa w spo艂ecze艅stwie informacyjnym

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprz臋tu elektronicznego lub jego element贸w oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkole艅 w zakresie obs艂ugi nabytego w ramach programu sprz臋tu elektronicznego i oprogramowania;

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu si臋

Zadanie 2 - pomoc w utrzymania sprawno艣ci technicznej posiadanego w贸zka inwalidzkiego
o nap臋dzie elektrycznym;
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy ko艅czyny, w kt贸rej zastosowano nowoczesne rozwi膮zania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako艣ci,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawno艣ci technicznej posiadanej protezy ko艅czyny,
w kt贸rej zastosowano nowoczesne rozwi膮zania techniczne (co najmniej na III poziomie jako艣ci);

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywno艣ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zale偶nej tj. dziecka b臋d膮cego pod opiek膮 wnioskodawcy, przebywaj膮cego w 偶艂obku lub w przedszkolu albo pod inn膮 tego typu opiek膮 (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dzieci臋cego, punktu przedszkolnego, zespo艂u wychowania przedszkolnego).


Modu艂 II:
Pomoc w uzyskaniu wykszta艂cenia poprzez dofinansowanie koszt贸w edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wy偶szej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szko艂y wy偶sze w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym r贸wnie偶 za po艣rednictwem Internetu).


Przyjmowanie wniosk贸w nast臋puje od dnia 21 marca 2016 r., jednak nie p贸藕niej ni偶:

1. W przypadku modu艂u I - do dnia 30 sierpnia 2016 r.

2. W przypadku modu艂u II
- do dnia 15 kwietnia 2016 r. (dotyczy roku akademickiego 2015/2016)
- do dnia 10 pa藕dziernika 2016 r. (dotyczy roku akademickiego 2016/2017)


Realizatorem programu "Aktywny Samorz膮d" jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 92-318 艁贸d藕, al. J. Pi艂sudskiego 133 d

Informacje dotycz膮ce programu "Aktywny Samorz膮d" dost臋pne s膮 na stronie www.pfron.org.pl, pcpr.samorzady.pl
Autor : Aleksandra Olszowiec
Zredagowa艂(a) : Katarzyna Marcinkiewicz
Data wprowadzenia : 2016-03-07 16:19:52
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-07 16:20:33
Liczba wy艣wietle艅 : 559

Redaktor  Data modyfikacji 
Katarzyna Marcinkiewicz  07.03.2016 15:19poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 721415