logo
Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci » Zasady wydawania kart parkingowych
Tryb wydawania karty parkingowej
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Tryb wydawania karty parkingowej


Kart臋 parkingow膮 wydaje si臋 na wniosek osoby niepe艂nosprawnej lub plac贸wki (wz贸r wniosku).
Wniosek sk艂ada si臋 do przewodnicz膮cego powiatowego zespo艂u do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci, w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce sta艂ego pobytu osoby niepe艂nosprawnej w rozumieniu przepis贸w o ewidencji ludno艣ci i dowodach osobistych lub siedzib臋 plac贸wki.


Osoba niepe艂nosprawna sk艂ada wniosek osobi艣cie z wyj膮tkiem:

1) osoby, kt贸ra nie uko艅czy艂a 18. roku 偶ycia, za kt贸r膮 wniosek sk艂adaj膮 rodzice lub ustanowieni przez s膮d opiekunowie albo jeden z rodzic贸w lub ustanowionych przez s膮d opiekun贸w;

2) osoby ubezw艂asnowolnionej ca艂kowicie pozostaj膮cej pod w艂adz膮 rodzicielsk膮, za kt贸r膮 wniosek sk艂ada jeden z rodzic贸w;

3) osoby ubezw艂asnowolnionej ca艂kowicie niepozostaj膮cej pod w艂adz膮 rodzicielsk膮 lub osoby ubezw艂asnowolnionej cz臋艣ciowo, za kt贸r膮 wniosek sk艂ada odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez s膮d.


Wniosek plac贸wki sk艂ada osoba upowa偶niona do jej reprezentowania.


Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawc臋.


Uwaga: W przypadku z艂o偶enia wniosku przez osoby, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 roku 偶ycia oraz osoby ubezw艂asnowolnione ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo, podpis sk艂ada odpowiednio jeden z rodzic贸w, opiekun lub kurator.
W przypadku braku mo偶liwo艣ci z艂o偶enia podpisu, przewodnicz膮cy zespo艂u zamieszcza we wniosku adnotacj臋 o braku mo偶liwo艣ci z艂o偶enia podpisu przez wnioskodawc臋.


We wniosku, w miejscu oznaczonym jako "wz贸r podpisu", osoba niepe艂nosprawna sk艂ada wz贸r podpisu, z wyj膮tkiem:

1) osoby, kt贸ra nie uko艅czy艂a 18. roku 偶ycia;

2) osoby ubezw艂asnowolnionej ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo;

3) osoby, kt贸ra nie ma mo偶liwo艣ci z艂o偶enia podpisu.


W przypadku osoby kt贸ra nie uko艅czy艂a 18 roku 偶ycia, osoby ubezw艂asnowolnionej ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo, a tak偶e osoby, kt贸ra nie ma mo偶liwo艣ci z艂o偶enia podpisu oraz wniosku plac贸wki miejsce oznaczone we wniosku jako "wz贸r podpisu" pozostawia si臋 niewype艂nione.


Wa偶ne: Do wniosku osoby niepe艂nosprawnej do艂膮cza si臋:

1) jedn膮 fotografi臋 o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlaj膮c膮 aktualny wizerunek osoby, kt贸rej wniosek dotyczy, przedstawiaj膮c膮 t臋 osob臋 bez nakrycia g艂owy i okular贸w z ciemnymi szk艂ami;

2) dow贸d uiszczenia op艂aty za wydanie karty parkingowej;

3) dow贸d uiszczenia op艂aty ewidencyjnej.


Uwaga: W przypadku z艂o偶enia wniosku przez osoby kt贸re nie uko艅czy艂y 18 roku 偶ycia oraz osoby ubezw艂asnowolnione ca艂kowicie, sk艂ada si臋 o艣wiadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio w艂adzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.


Wa偶ne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du wzroku mo偶e do艂膮czy膰 do wniosku fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 j膮 w okularach z ciemnymi szk艂ami, a osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 z nakryciem g艂owy, pod warunkiem, 偶e fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzaj膮cym to偶samo艣膰 tej osoby.


Uwaga: Sk艂adaj膮c wniosek przedstawia si臋 do wgl膮du orygina艂 prawomocnego orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci, o stopniu niepe艂nosprawno艣ci lub o wskazaniach do ulg i uprawnie艅 wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.


Do wniosku plac贸wki do艂膮cza si臋:

1) dow贸d uiszczenia op艂aty za wydanie karty parkingowej;

2) dow贸d uiszczenia op艂aty ewidencyjnej.


Sk艂adaj膮c wniosek wnioskodawca o艣wiadcza o:

1) posiadaniu upowa偶nienia do reprezentowania plac贸wki;

2) prowadzeniu przez plac贸wk臋 dzia艂alno艣ci w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji os贸b niepe艂nosprawnych maj膮cych znacznie ograniczone mo偶liwo艣ci samodzielnego poruszania si臋 i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.


Wa偶ne: Sk艂adaj膮c wniosek przedstawia si臋 do wgl膮du dow贸d rejestracyjny pojazdu plac贸wki.


Uwaga: W razie stwierdzenia brak贸w formalnych wniosku przewodnicz膮cy zespo艂u wzywa osob臋 niepe艂nosprawn膮 lub plac贸wk臋, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupe艂nienia wniosku w terminie 7 dni od dnia dor臋czenia wezwania.


Wa偶ne: Po bezskutecznym up艂ywie terminu na uzupe艂nienie wniosku wniosek pozostawia si臋 bez rozpoznania.


W przypadku niespe艂nienia warunk贸w do otrzymania karty parkingowej, przewodnicz膮cy zespo艂u, w terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia wniosku spe艂niaj膮cego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osob臋 niepe艂nosprawn膮 lub plac贸wk臋 o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.


Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przys艂uguje odwo艂anie, poniewa偶 przyznanie karty jest czynno艣ci膮 materialno - techniczn膮 i de facto konsekwencj膮 posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej


W przypadku spe艂nienia warunk贸w do otrzymania karty parkingowej, przewodnicz膮cy zespo艂u w terminie 30 dni od dnia z艂o偶enia wniosku spe艂niaj膮cego wymogi formalne, informuje osob臋 niepe艂nosprawn膮 lub plac贸wk臋 o terminie i miejscu odbioru karty.


Wa偶ne: Przewodnicz膮cy zespo艂u ma w terminie 30 dni poinformowa膰 o dacie wydania karty a nie wyda膰 kart臋 w tym terminie.


Przewodnicz膮cy zespo艂u, po uzupe艂nieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotycz膮ce osoby niepe艂nosprawnej lub plac贸wki, daty wa偶no艣ci karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydaj膮cego t臋 kart臋 dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.


Wa偶ne: Osoba niepe艂nosprawna odbiera kart臋 parkingow膮 osobi艣cie, po okazaniu dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 albo przez ustanowionego pe艂nomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzaj膮cego jego to偶samo艣膰 oraz pisemnego pe艂nomocnictwa do odbioru karty.


Kart臋 parkingow膮 wydan膮:

1) osobie, kt贸ra nie uko艅czy艂a 18. roku 偶ycia, odbiera jeden z rodzic贸w lub ustanowionych przez s膮d opiekun贸w,

2) osobie ubezw艂asnowolnionej ca艂kowicie pozostaj膮cej pod w艂adz膮 rodzicielsk膮, odbiera jeden z rodzic贸w,

3) osobie ubezw艂asnowolnionej ca艂kowicie niepozostaj膮cej pod w艂adz膮 rodzicielsk膮 lub osobie ubezw艂asnowolnionej cz臋艣ciowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez s膮d - po okazaniu dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 i o艣wiadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio w艂adzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.


Osoba odbieraj膮ca kart臋 parkingow膮 potwierdza jej odbi贸r. W przypadku braku mo偶liwo艣ci z艂o偶enia podpisu, przewodnicz膮cy zespo艂u zamieszcza we wniosku adnotacj臋 o braku mo偶liwo艣ci z艂o偶enia podpisu.


Osoba upowa偶niona do reprezentowania plac贸wki odbiera kart臋 parkingow膮 osobi艣cie po okazaniu dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 i o艣wiadczeniu o posiadaniu upowa偶nienia do reprezentowania plac贸wki oraz potwierdza odbi贸r karty parkingowej. W przypadku braku mo偶liwo艣ci z艂o偶enia podpisu, przewodnicz膮cy zespo艂u zamieszcza we wniosku adnotacj臋 o braku mo偶liwo艣ci z艂o偶enia podpisu.

Autor : Ilona Bors
Zredagowa艂(a) : Katarzyna Marcinkiewicz
Data wprowadzenia : 2014-07-04 12:17:43
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-04 12:17:43
Liczba wy艣wietle艅 : 2039

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:43poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 677883